Image Map

Emekli-Sen Genel Kurulu: Demokrasi Mücadelesinden Emekli Olunmaz

DİSK Emekli-Sen 1. Olağan Genel Kurul toplantısını 25 Ağustos 2019 Pazar günü Ankara’da yaptı. 

Genel Kurul’a DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK önceki dönem Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kani Beko’nun yanı sıra DİSK üyesi sendikalarının genel başkanları, genel merkez ve şube yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda emekli katıldı. 

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz emeklilerin taleplerini “İnsanca yaşayabilecekleri bir ücret, insanca yaşayabilecekleri bir çevre, nitelikli parasız sağlık hizmeti ve toplu sözleşmeli sendika hakkı” olarak sıraladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in 1995’te Emekli-Sen sendikası çalışmalarını başlattığını hatırlatarak, bugün emeklik alanının çok önemli bir mücadele ve örgütlenme alanı haline geldiğini hatırlattı. Emekliliğin bir yük değil temel bir hak olduğunun altını çizen Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin insanca yaşama hakkının devletin sorumluluğu olduğuna söyledi ve “kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıktığımız gibi emeklilik hakkımıza da sahip çıkacağız” dedi.

 

ITUC ETUC