Image Map

Genel-İş 17. Genel Kurulu: “Birlik-Mücadele-Dayanışma”

DİSK Genel-İş Sendikasının 17. Genel Kurulu 23-24-25 Ağustos tarihlerinde Ankara’da toplandı.  Genel Kurul 23 Ağustos 2019 tarihinde Ankara DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda başladı; 24 Ağustos’ta sendikal çalışmalar ele alındı; 25 Ağustos günü yapılan seçimlerle sonuçlandı.

Genel Kurul öncesinde “Küresel Ekonomi ve Siyaset Bağlamında Sendikal Haklar ve Kamu Hizmetlerinin Geleceği” başlıklı bir panel yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Panel konuşmacıları ise PSI (Küresel Kamu Hizmet Çalışanları Sendikaları Federasyonu) Genel Sekreteri Rosa Pavanelli, EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikası) Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan ve Doç. Dr. Aziz Çelik oldu.

Genel Kurul öğleden sonra DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri Cafer Konca tarafından açıldı. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından yapılan saygı duruşu ve Genel-İş’in mücadele süreçlerinden kesitlerin yer aldığı kısa film gösterimi ardından Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan açılış konuşmasıyla Genel Kurula ve konuklara hitap etti. Emek otoriter rejim altında baskı altına alındıkça demokrasinin gerilediğinin, demokrasi geriledikçe de emeğin baskı altına alındığının altını çizen Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Diyarbakır, Van, Mardin Belediye Başkanlarının hukuksuz bir şekilde görevden alınması halk iradesine ağır bir darbe olduğunu söyledi. İşçinin sendika seçme özgürlüğünün önemine dikkat çeken Remzi Çalışkan, “Gerekirse sandığı ortaya koyalım işçiler kendi sendikalarını seçsinler” dedi.

Genel Kurulu selamlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “kamu idarelerinde ve belediyelerde tüm taşeron çalışmayı ortadan kaldırana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. “İşçi sınıfının durumu neyse memleketin durumu da odur” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin kendi iradeleriyle sendikalarını seçtikleri için işten atıldığı bir ülkede, genel oy hakkına, seçme ve seçilme hakkına da göz koyulacağının, işçilerin iradesinin tanınmadığı bir ülkede, halk iradesinin de tanınmayacağının altını çizdi. Emeğin sınırsızca sömürüldüğü bir ülkede doğanın da kentlerin de sınırsızca talan edileceğini vurgulayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sermayenin çıkarları doğrultusunda hukuksuz ve keyfi bir biçimde yönetilen bir ülkemizi, karanlıklardan çıkaracak, demokrasiyi yeniden inşa edecek, eşitliği, özgürlüğü, barışı, kardeşliği temel alacak bir toplumsal sözleşmenin ancak işçi sınıfının mücadelesiyle var edilebileceğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ardından, PSI Genel Sekreteri Rosa Pavanelli, EPSU Genel Sekreteri Jan Willem Goudriaan, Ver.di temsilcisi Nils Kammradt, VISION İsveç sendikası temsilcisi Magnus Andersson, FNV Kadın Ağı Başkanı Anya Wiersma, Romanya ATU Başkan Yardımcısı Misca Lon birer konuşma yaparak Genel Kurulu selamladı.

Genel Kurulda, DİSK ve Genel-İş eski Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, DİSK/Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, DİSK/Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Saffet Yahyaoğlu, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş da genel Kurulu selamlayarak birlik, mücadele ve dayanışma mesajlarını ilettiler.

ITUC ETUC