Image Map

KAMU EMEKÇİLERİNİN EKMEĞİNDEN, HAKKINDAN, HUKUKUNDAN ELİNİZİ ÇEKİN

KESK üyesi emekçilere yönelik saldırı ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Milyonlarca kamu emekçisini ve ailelerini ilgilendiren 5. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine polis şiddetinin gölgesi düşmüştür.

1 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da, insanca yaşayabilmek için Toplu İş Sözleşmesi taleplerini açıklamak isteyen KESK üyesi emekçilere yönelik gözaltı ve yaralanmalarla sonuçlanan polis saldırısı insanca yaşama hakkını hedef almıştır.

Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taleplerini etkili bir biçimde dile getirmek isteyen emekçilerin karşısına işverenin “şiddet aygıtları” ile çıkması bu süreci baştan sakatlamaktadır. Bu durum Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sendikal haklar başta olmak üzere, tüm demokratik hakların ortadan kaldırıldığı bir ortamda gerçekleştiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.

İşveren tarafını, sendikal haklar başta olmak üzere demokratik haklara saygı göstermeye, kamu emekçilerinin ekmeğinden, hakkından, hukukundan elini çekmeye çağırıyoruz. Haklı mücadelelerinde kamu emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

ITUC ETUC