Image Map

“Dünyayı hep birlikte değiştireceğiz”

Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu’nun iklim krizine karşı iklim greviyle ilgili açıklaması Yurt Gazetesinde

Yurt

ITUC ETUC