Image Map

TİSK heyeti DİSK’i ziyaret etti

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve TİSK İstihdam ve Endüstri İlişkileri Müdürü Sibel Tuğ, DİSK Genel Merkezini ziyaret ettiler.

13 Eylül 2019 Cuma günü DİSK Genel Merkezini ziyaret eden TİSK heyeti, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı ve DİSK Hukuk Dairesi Müdürü Necdet Okcan ile görüştüler.

Ziyarette çalışma yaşamındaki gelişmeler ve sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

ITUC ETUC