Image Map

DİSK Lastik-İş sendikamız 70. yılını kutluyor

DİSK/Lastik-İş Sendikamızın 70. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında 4 Ekim 2019 tarihinde Rıza Kuas Genel Merkez binasında ‘Yerelden Evrensele – Evrenselden Yerele Sendikal Hareket’ başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyum DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından program ‘Sendikamızın 70. Yılında Mücadelemiz’ konulu, Lastik-İş üyeleri arasında düzenlenen şiir yarışmasının sonuçlarının ilanı ve ödül töreniyle devam etti.

“Uluslararası Sendikal Hareketteki Yönelimler ve Türkiye Sendikal Hareketi” konusunun ele alındığı birinci oturumda Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustrıALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor sunuş gerçekleştirdi. Oturum, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik tarafından yapılan değerlendirmenin ardından tartışma ve diğer değerlendirmelerle sona erdi.

“Sınıfsal ve Evrensel Değerler Çerçevesinde Türkiye Sendikal Hareketi” başlıklı ikinci oturumda ise Araştırmacı-Yazar ve Sendika Uzmanı Zafer Aydın ve Lastik-İş Eğitim ve Toplu Sözleşme Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman sunuşlarını yaptı. Oturumun değerlendirmesi Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu tarafından yapıldıktan sonra genel değerlendirme, soru ve yanıtların ardından sempozyum sona erdi.

ITUC ETUC