Image Map

Güvencesizliğe ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kadın Eğitimi

DİSK üyesi kadınlar, temsilciler ve uzmanların katıldığı “Güvencesizliğe ve Kadına Yönelik Şiddet” konulu eğitim 25-26-27 Ekim 2019 tarihinde Büyükada’da gerçekleştirildi.

DİSK, FNV (Hollanda) ve OFSAF (Fas) işbirliği ile düzenlenen toplantıya DİSK üyesi 47 kadın katıldı.

 

 

 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açılış konuşmasında sınıf hareketinin ileriye götürülmesinde kadın emeğinin sendikal stratejinin odağında olması gerektiğini vurguladı.

Genel-İş Sendikası Konut İşçileri İstanbul Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin’in proje hakkında bilgilendirmesiyle devam eden eğitimin birinci gününde grup çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, eşitsizlik gibi kavramların tartışıldığı atölyelerde kadınların gündelik yaşamdaki rolleri değerlendirildi. Toplantı sonunda kadın işçilerin sendikal mücadelelerini konu alan “Ekmek ve Güller” adlı filmin gösterimiyle birinci gün tamamlandı.

Eğitimin ikinci günü Av. Olcay Yanar’ın “Kadın İşçinin Hakları” başlıklı sunumuyla başladı. Yanar, çalışma hayatında kadın işçilerin yaşadığı örnek olayları mahkeme kararları örnekleriyle açıkladı.

Yanar’ın ardından Gaye Yılmaz, kapitalist sistem içinde kadın emeğinin sömürüsünü açıklayan bir sunum gerçekleştirdi.

Günün üçüncü sunumunu Melda Yaman gerçekleştirdi. Yaman, feminist hareketin işçi sınıfının mücadelesine etkisi, kadın hareketinin tarihsel gelişimini sınıf kavramı üzerinden tartıştı. Günün son sunumunu Necla Akgökçe yaptı. Akgökçe, feminizm kavramını toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden açıklayarak kadın hareketinin sendikal örgütlenme ve yapılanmaya olan etkilerini tartıştı.

Eğitimin son gününde Ecehan Balta kadın işsizliğini toplumsal cinsiyet perspektifiyle tartıştı. Eşitlik yolunda verilmesi gereken mücadele hattına yönelik görüşlerini sundu.

Eğitim, kısa ve uzun vadede yapılacaklara dair öneriler ile kadınların sendikalarda güçlü ve etkin temsili için yapılması gerekenlerin tartışıldığı bir forumla tamamlandı.

 

ITUC ETUC