Image Map

“Taşeronun, güvencesizliğin, sendikasızlaştırmanın sonucu iş cinayetleridir”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne katıldı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 23-26 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenen I. Uluslararası, X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

Ümit Galip Uncu’nun başkanlığındaki “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Sorunlar” başlıklı oturumda bir konuşma yapan Çerkezoğlu, bu alanın çalışma yaşamının en temel sorunlarından biri olduğunu belirtti. Taşeron, kayıtdışı ve güvencesiz çalıştırma politikalarının ve sendikasızlaştırmanın sonucunun iş cinayetleri olduğunu belirten Çerkezoğlu, böyle bir kara tablonun olduğu ülkemizde herkese önemli görevler düştüğünü ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin DİSK’in önerilerini aktardı.

ITUC ETUC