Image Map

Ankara: “Vergide adalet, ülkede adalet istiyoruz”

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası, ASMMMO üye ve yöneticileri Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelerek, “Vergide adalet istiyoruz” talebiyle eylem yaptı.


“İnsanca Yaşamak İstiyoruz” ve “Vergide Adalet İstiyoruz” sloganları atan emek ve meslek örgüleri adına açıklama yapan Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin, “Vergi düzenlemeleri acil olarak çalışanlar lehine değiştirilmelidir” dedi.

VERGİ ADALETSİZLİĞİ BİTSİN

Vergide adalet dendiğinde ilk akla gelenin az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

“Türkiye’de yıllardır bütün vergi yükü ücret geliri ile yaşam mücadelesi veren işçilerin, kamu emekçilerinin ve dar gelirlilerin omuzlarına yıkılıyor. Adil bir vergi sisteminin az ya da çok geçerli olduğu ülkelerde toplam vergilerin yüzde 75’i kazançtan alınan vergilerden, yüzde 25’i ise tüketimden alınan vergilerden oluşuyor. Ancak bu oranlar Türkiye’de tam tersinedir. Toplam vergi gelirlerinin dörtte üçü, ücret geliri ile yaşam mücadelesi veren kamu emekçilerine, işçilere, asgari ücretlilere ve tüketicilere yıkılmıştır.”

YOKSULLAŞMAYA “HAYIR” DİYELİM

Vergi Reformu Yasa teklifinde ağır vergiler altında ezilen emekçi kesimini gözeten hiçbir düzenleme bulunmadığına değinen Şahin, “Hala sermayeyi koruyan kollayan düzenlemeleri hayata geçirme derdinde olan iktidar, kurumlar vergisini yüzde 22 den yüzde 18 e indiriyor. Hazineyi doldurmak için bulduğu tek çare, ücretlilerden daha çok gelir vergisi kesintisi yapmak, dolaylı vergileri daha da çok arttırmak” diye konuştu.

“Hep birlikte yoksullaşmaya ‘Hayır’ diyelim” diyen Şahin, tüm emekçileri ağırlaşan yaşam koşullarına, hayat pahalılığına, insafsız vergi düzenine ve yoksullaşmaya karşı demokratik ve adil bir ülke için birlikte mücadele etmeye çağırdı.

ITUC ETUC