Image Map

İzmir’de binlerce DİSK’li vergi adaleti için buluştu

Adaletsiz vergi sistemine ve kıdem tazminatının gasp edilmesine dair planlara karşı binlerce DİSK üyesi işçi İzmir Konak meydanında buluştu

DİSK İzmir Bölge Temsilciliği’nin çağrısıyla 13 Kasım Çarşamba günü iş bırakan binlerce DİSK üyesi işçi Konak Sümerbank önünde buluşurken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca’nın yanı sıra DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri de eyleme katıldı. Emek ve meslek örgütleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de DİSK’li işçilere destek verdi.

Eylemde “İnsanca ücret, vergide adalet”, “Birleşen işçiler asla yenilmez”, “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganları atıldı.

Konak Meydanında bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu ülkeyi yönetenler Türkiye’nin içine girdiği derin ekonomik krizi yok sayıyorlar. Bu ülkenin tüm halkı onların doğruları söylemediğini kendi hayatlarında deneyimleyerek görüyor. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz.17 yıl içinde milli gelirimizin yüzde 62’si kadar bu ülkeyi borçlandırdınız. Üretimi yok ettiniz, tarımı bitirdiniz, özelleştirmelerle bu ülkeyi iğneden ipliğe dışa bağımlı hale getirdiniz” dedi.

Ülkenin en büyük sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunun altını çizen Arzu Çerkezoğlu, kadın ve genç işsiz sayısının tavan yaptığına, bu rakamların ülkenin geleceğini tehdit etmeye başladığına dikkat çekti ve “İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede işsizlik sigortası fonundaki kaynakları işsiz işçilere aktarmak yerine sermaye sahiplerine aktarıyorlar” dedi.

“Eğer ülkede ekonomi yolundaysa neden üzerimize yeni vergi yükleri yüklemeye çalışıyorsunuz” diye soran Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birinin Türkiye’de olduğuna, devletin topladığı vergilerin çok büyük bir bölümünün emekçiler tarafından ödendiğine dikkat çekti ve “İnsaf edin! Bu ülkede eğer bir vergi politikası konuşulacaksa vergiyi tabana değil tavana yayın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alın. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılsın. Temel tüketim maddelerindeki KDV sıfırlamalı” dedi.

Aliağa Belediyesi #Direnİşçi’leri de direnişlerinin 181. gününde mitingde yerini aldı

“Zaten kuşa dönmüş olan ücretlerimize yeni vergiler eklemeye çalışıyorlar, birikmiş emeğimize alın terimize çocuklarımızın geleceğine yani kıdem tazminatımızı gasp etmeye çalışıyorlar” diye konuşan Arzu Çerkezoğlu kıdem tazminatı hakkına el uzatılması haline DİSK’in tüm örgütlü gücü ile gerekli cevabı vereceğini bir kez daha ifade etti.

IMF ile birlikte ücretlerin aşağıya çekilme adımlarının atıldığını söyleyen Genel Başkanımız, toplu sözleşme süreçlerinde ve önümüzdeki aralık ayında yapılacak olan asgari ücret belirleme sürecinde insanca yaşanacak bir ücret için omuz omuza mücadele çağrısı yaptı: “Doğruları söylemek yetmez, haklı olmak da yetmez, haklı taleplerimiz için yan yana gelmek, omuz omuza vermek ve mücadele etmek gerekir”

ITUC ETUC