Image Map

Aralık 2019 İşsizlik ve İstihdam Raporu: Asıl mesele iş!

ASIL MESELE İŞ!

İŞSİZLİK ARTIYOR

İSTİHDAM AZALIYOR

KAYIT DIŞILIK ARTIYOR

İŞGÜCÜNE KATILIM AZALIYOR

  • İşsiz sayısı 817 bin kişi arttı.
  • İstihdam 1 yılda 623 bin kişi azaldı
  • HER 4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ
  • HER 4 İŞSİZDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU
  • Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 20
  • Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyon 199 bin
  • Tarım Dışı İşsizlik yüzde 13,5’ten yüzde 16,4’e yükseldi
  • Kayıt Dışı Çalışanların Oranı yüzde 36’ya yükseldi
  • Tarım Dışı Kadın İşsizliği yüzde 22,3
  • Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanların Oranı yüzde 28,6

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 16 Aralık 2019 günü açıkladığı Eylül 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı değerlendirdi.

İşsizlikteki artış eğilimi ve istihdamdaki azalma eğilimi devam ediyor. İşgücüne katılım oranı yüzde 54’ten yüzde 53,5’e gerilemesine rağmen işsizlikteki artış dikkat çekici bir şekilde yüzde 11,4’ten yüzde 13,8’e yükseldi.

Eylül 2018’de 3 milyon 736 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Eylül 2019’da 817 bin artarak 4 milyon 553 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 11,5’ten yüzde 13,9’a yükseldi.

Tarım dışı işsizlikte de dikkat çekici bir artış söz konusu. Eylül 2018’de yüzde 13,5 olan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik Eylül 2019’da yüzde 16,3’e yükseldi.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı krizin başladığı ay olan Eylül 2018’de 6 milyon 362 bin iken Eylül 2019’da 7 milyon 199 bine yükseldi. Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 837 bin kişi arttı.  Eylül 2019’da geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği 2018 Eylül ayında yüzde 21,6 iken Eylül 2019’da 4,5 puan artarak 26,1’e yükseldi.

Eylül 2018’de yüzde 15 olan mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliği 2,3 puan artarak Eylül 2019’da yüzde 17,3 seviyesine yükseldi.

Tarım dışı genç kadın işsizliği ve genç işsizliği bu dönemde kadın işsizliği kategorisinde en çok artış gösteren işsizlik türü oldu. Tarım dışı genç kadın işsizliği Eylül 2018’te 33,6 iken 6,4 puan artarak yüzde 40 oldu.

İstihdamda da daralma devam ediyor. Eylül 2018’de 28 milyon 718 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 607 bin kişi azalarak Eylül 2019’da 28 milyon 111 bine geriledi.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 36’ya yükseldi.

DİSK-AR Aralık 2019 İşsizlik ve İstihdam Raporuna şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://bit.ly/2YWZWFw

ITUC ETUC