Image Map

Birleşik Metal İş sendikamızın 20. Olağan Genel Kurulu yapıldı

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş sendikamızın 20. Olağan Genel Kurulu 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Kartal’daki Titanic otelde yapıldı. Genel Kurula DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Alaaddin Sarı ve Kanber Saygılı, DİSK önceki dönem Genel Başkanlarından Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi, DİSK önceki dönem Genel Sekreterlerinden Musa Çam, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Nakiyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, DİSK üyesi sendikaların genel merkez yöneticileri, emek ve meslek örgütlerinden ve siyasi partilerde temsilciler ve vekiller de katıldı.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, ülkemizde kurulan yeni rejimin halkı kutuplaştırdığını, fakirleştirdiğini ve işsiz bıraktığını belirterek “Hayatımızı pahalılaştırdı, borçlandırdı. Yüksek faize, sahte enflasyona, düşük rakamlı sözleşmelere mahkûm etti. Kamu çalışanlarını kararnamelerle işsiz bıraktı. Grevlerimizi yasakladı. İşsizlik paramız iç edildi. Kıdem tazminatımıza göz koyuldu. Hukuk sistemi, medya, güvenlik güçleri, sermaye, hepsi teslim alındı” dedi ve paranın, rantın, kâr hırsının, gözü kara vahşetine dur deme çağrısı yaptı.

Genel Kurul’da konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu  “Kapitalizmin 40 yıllık bir öykünün, neoliberal politikaların sonundan bakarak konuşuyoruz” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 2020 yılı için belirlenen asgari asgari ücret ile ilgili olarak da “Sermaye ve hükümet ittifakı insan onurunu hiçe saymıştır. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret için, vergide adalet için, ürettiğimiz toplam değerden payımızı alabildiğimiz emeğin Türkiye’si için DİSK’liler olarak işyeri işyeri, sokak sokak, meydan bu mücadeleyi yürütüyoruz” dedi.

Genel Kurulun ilk gününde konuk konuşmalarının yanı sıra emek ödülleri de verildi. Genel Kurulun ikinci gününde tek listeyle gidilen seçimlerde Genel Başkanlığa Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterliğe Özkan Atar, Mali Sekreterliğe Ali Gündüz, Örgütlenme Sekreterliğine Hami Baltacı ve Eğitim Sekreterliğine Seyfettin Gülengül tekrar seçildi.

ITUC ETUC