Image Map

Çalışma Bakanlığı önündeydik: “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret haktır”

2020 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen “İnsan Onuruna Yaraşır Asgari Ücret: 3200TL Net!” mücadelesi çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde idik.

23 Aralık Pazartesi günü(Bugün) saat 12.00’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önündeki basın açıklamasında DİSK’in asgari ücrete dair talepleri bir kez daha ifade edildi.

2020 yılı asgari ücretinin insan onuruna yaraşır bir asgari ücret olması talebiyle Aralık ayı boyunca kent kent, meydan meydan, sokak sokak, iş yeri işyeri mücadeleyi büyüten tüm DİSK’lileri selamlayarak konuşmama başlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret haktır. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret ne TİSK’in ne işveren sendikalarının söylediği gibi; gönül isterki gibi iyi niyetlerle ne de cumhurbaşkanının söylediği gibi jestimizi yaparız gibi bir yaklaşımla belirlenemeyecek kadar somuttur, gerçektir, milyonların meselesidir” dedi.

“Milyonların meselesi olan asgari ücretin bir masa başı pazarlığıyla ile belirlenemez” diyen Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret bütün işçi konfederasyonlarının olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir diyoruz. Uyuşmazlık olduğunda grev silahımızın da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla olmalıdır diyoruz. Yıllardır açlık sınırının altındaki asgari ücret milyonlara reva görüldü” ifadesini kullandı.

Basın açıklamasında DİSK’in asgari ücrete dair talepleri şu şekilde sıralandı:

• Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
• Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.
• Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
• Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır.
• TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
• Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.
• Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
• Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
• Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz.
• Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınamaz.
• Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
• Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
• Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir.
• Yoksulluk sınırı ve kişi başı milli gelir artışı hesaba katılarak asgari ücreti “en az” net 3 bin 200 TL olmalıdır.

ITUC ETUC