Image Map

İŞÇİLERİN ALINTERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Sendikamıza ait İzmir Urla’daki taşınmazlara yönelik “acele kamulaştırma” kararı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Genel-İş sendikamızın kurucusu ve DİSK’in unutulmaz Genel Başkanı Abdullah Baştürk tarafından 1975 yılında işçilere kazandırılan İzmir Urla’daki 61 dönüm büyüklüğündeki taşınmaza hukuk dışı biçimde el konulmak istenmektedir.

Bunca yıldır SİT alanı statüsünde olan ve işçiler için herhangi bir tesisin yapımına izin verilmeyen taşınmaz, 13 Eylül 2019’da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle SİT alanı statüsünden çıkarılmış, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü ise Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamulaştırılmıştır.

Alınan “acele kamulaştırma” kararı ile sadece işçilere ait Abdullah Baştürk’ün emaneti arazi değil, bölge köylülerine ait arazilere de el konulmuştur. Acele kamulaştırma için geçerli “yurt savunması, kamu yararı ve kamu düzeninin korunması” koşullarının hiçbirisi sağlanmadan bu arazilere el konulması büyük bir hukuksuzluktur, akıl tutulmasıdır.

İşçilerin ve köylülerin arazilerine alelacele el koyanların “kamu” ile kast ettiği işçiler ve köylüler değilse kimdir? “Kamu”, bu bölgede lüks tesisler inşa edecek inşaat şirketleri midir? “Kamu”, bu bölgede kurulacak turizm tesislerini işletecek bir avuç yandaş şirket midir?

Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten işçilerin ve köylülerin varlıklarına el konulup, bir avuç yandaşa aktarılmasında “kamu yararı” yoktur. Aksine, işçilerin köylülerin faydalanabilecekleri kıyılar, onların asla erişemeyecekleri turizm işletmeleriyle işgal edilecektir. Bunun adı kamulaştırma değil, özel çıkarlar için kamusal yararın yok sayılmasıdır.

12 Eylül darbecilerinin izinden giderek, DİSK’in ve DİSK üyesi sendikaların malvarlıklarına el koymaya kalkanları, işçilerin alınterine el uzatmaya çalışanları uyarıyoruz. Bazı kişi ve gruplara menfaat sağlamaktan başka hiçbir anlamı ve amacı olmayan bu hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçin.

DİSK olarak, bedeli ne olursa olsun işçilerin, köylülerin ve Genel-İş Sendikamızın haklarına ve Genel Başkanımız Abdullah Baştürk’ün emanetine sahip çıkacağız.

ITUC ETUC