Image Map

Kanal İstanbul değil insanca yaşanacak bir şehir istiyoruz

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kanal İstanbul’a ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, harcanacak milyarlarca doların emekçilerin sırtından çıkarılacağı vurgusu yapılarak “İnsanca yaşam isteyen milyonların sesi olmaya devam edeceğiz” mesajı verildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kanal İstanbul projesine karşı 18 Ocak Cumartesi günü Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde basın açıklaması yaptı.

“Kanal İstanbul değil, insanca bir yaşam, insanca yaşanacak şehir istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde açıklamayı okuyan DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, ülkenin en büyük toplu sözleşmesi olan asgari ücretin tartışıldığı bugünlerde Kanal İstanbul projesinin yeniden gündeme getirilmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Toplumsal sorunlara para bulunamazken on milyarlarca doların İstanbul’u katledecek projeye yatırıldığına dikkat çeken Saygılı, “İtirazlar ise ‘isteseniz de istemeseniz de olacak’ denilerek kestirilip atılıyor” dedi.

Saygılı “Olacak olan ne?” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

■ Olacak olan, buraya harcanacak milyarlarca doların bizlerin, bu ülkenin emeği ile geçinen milyonlarının sırtından çıkarılacak olmasıdır.

■ Olacak olan, Kentin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini sağlayacak yaşam destek sistemleri, ormanlar, sulak alanlar, göller, akarsular, kıyılar, tarım alanları gibi doğal kaynakları üreten, yenileyen, kentsel hava sirkülasyonuna yardımcı olan, biyolojik çeşitliliğe ve yaban hayatına ev sahipliği yapan alanların yok olmasıdır. Tarihi ve arkeolojik değerler zarar görmesidir. Depremden korunmak için harcanacak paranın toprağa gömülmesi demektir.

■ Olacak olan, trafiği ile karmaşası ile içinden çıkılmaz bir halde Olan İstanbul’da yaşamın daha da çekilmez hale gelmesidir.

■ Olacak olan, çok küçük bir azınlığın büyük rant vurgunları yapması demektir. Ulaştırma Bakanı’nın ifadesi ile Kanal İstanbul bir rant projesidir. Kanalın çevresinde kurulacak ‘butik şehirlerde’ yeni zenginlere yeni boğaz manzaralı hayatlar kurulmasıdır.

■ Olacak olan, boğazlardan geçiş yapması sıkı kurallara bağlı savaş gemilerinin yeni kanalı su yolu yapacak olmasıdır. Kan ve gözyaşının hiç kesilmediği, savaşlarla yıkıma uğrayan bölgemizde, yeni askeri gerilim alanlarının oluşmasıdır.

İstanbulluların ihtiyacının “insanca bir yaşam” olduğunu dile getiren Saygılı, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçleri olarak insanca yaşam isteten milyonların sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ITUC ETUC