Image Map

“MÜCADELEYE DEVAM” DİYEN METAL İŞÇİLERİ ONURUMUZDUR!

Metal iş kolunda 5 Şubat’ta başlayacak grev ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Birleşik Metal İş sendikamızın üyesi 10 bin metal işçisi greve çıkıyor.

MESS’in yüzde 17 oranındaki son teklifini üyesi olan işçilerle beraber değerlendiren sendikamız “mücadeleye devam” kararı aldı.

Şurası açıktır ki, işçilere sefalet ücreti dayatan işverenler cesaretini grev yasaklarının, düşük ücret politikalarının sahibi iktidardan almaktadır.

5 Şubat’ta grev kararı alan Birleşik Metal İş üyesi metal işçileri ise gücünü ve cesaretini, örgütünden, birliğinden, yolunu aydınlatan tarihinden ve her gün hayatı yeniden yaratan ellerinden alıyor.

Metal işçileri bugüne kadar fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda iradesini göstermiştir. Metal işçisi sefalet ücreti dayatmasına boyun eğmeyecektir.

DİSK metal işçilerinin bu emek ve ekmek kavgasında sonuna kadar yanında, omuz başında olacaktır. 3 Şubat 2020’de toplanacak DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz metal işçilerinin bu haklı mücadelesine ilişkin programını belirleyecektir.

11 ildeki 41 fabrikada greve çıkacak olan Birleşik Metal İş üyesi 10 bin metal işçisinin mücadelesi, işçi sınıfının ve DİSK’in onurlu bir mücadelesi olarak tarihe yazılacaktır.

Yolumuz açık olsun!

İnadına sendika, İnadına DİSK!

ITUC ETUC