Image Map

Sosyal İş Genel Kurulu: Geleceği Birlikte Örüyoruz

DİSK üyesi Sosyal-İş Sendikamızın 15. Olağan Genel Kurulu, “Geleceği Birlikte Örüyoruz” sloganıyla 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Kurula DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfın Görgün, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve Ankara Şube yöneticileri , emek ve meslek örgütlerinden temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve uluslararası sendikalardan temsilciler de katılarak dayanışma mesajlarını iletti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Genel Kuruldaki konuşmasında “Türkiye işçi sınıfının geleceğinin umudu dün olduğu gibi bundan sonra da DİSK’tir. Bu sorumlulukla hep birlikte bütün DİSK’ liler olarak bu tarihi bedeli ne olursa olsun bu örgütü geleceğe taşıyacağına olan inancımla, Genel Kurulumuza başarılar diliyorum, yaşasın Sosyal-İş, yaşasın DİSK” dedi. 

ITUC ETUC