Image Map

Bergama Belediyesi #Direnİşçi’leri ile dayanışma

AKP’li Bergama Belediyesi tarafından işten çıkartılan DİSK Genel İş üyesi üç kadın işçi ile ilgili olarak DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aguş, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri katıldı.

Basın açıklaması öncesinde konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Bergama Belediye yönetimi tarafından işçilerin baskıya maruz bırakıldığını ve sendika değiştirmeye zorlandığını açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da sendikalı olmanın yasal bir hak olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: “Sendikalı olduğu için işçileri işten çıkarmak suçtur. Üç işçi arkadaşımız da uğradıkları haksızlığa karşı direnmektedirler. Bu son derece onurlu bir direniştir. Bu sadece kendi gelecekleri için verdikleri bir direniş değildir. Bu aynı zamanda bir memleket mücadelesidir. 12 gündür onuru ile direnen arkadaşlarımızı selamlıyorum. Haksızlık hukuksuzluk son bulana kadar onların yanında olacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyorum.”

İşçilerin hangi sendikaya üye olacağına kendisi karar vereceğinin altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Arkadaşlarımız hür iradesi ile DİSK’e üye olmuşlardır. Buradan bir kez daha  Bergama Belediyesi’ne bu haksızlığa son vermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

AKP’li Bergama Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler adına konuşan Alev Çakır ise “Yapılan baskılara rağmen sendikamızı değiştirmemekte kararlı olmamamız sebebiyle işten çıkartıldık. Mevcut yönetim direnişimizden rahatsız oldu ki bir hafta yasak getirdi. Bu direnişi hakkımızı alana kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

ITUC ETUC