Image Map

DİSK YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

14-15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan DİSK 16. Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulumuz 26 Şubat 2020’de DİSK Genel Merkezinde ilk toplantısını yaptı.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki toplantıda yönetim kurulumuz kendi içinde görev dağılımı yaparak uzmanlık dairelerinin başkanlarını da şu şekilde belirlemiştir.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu (DİSK Kadın Dairesi)

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu (Araştırma, Çevre Sorunları, Eşgüdüm, İletişim ve Uluslararası İlişkiler Daireleri)

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan (Örgütlenme Dairesi)

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı (Mali İşler Dairesi)

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Doğan (Hukuk Dairesi)

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ağuş (Eğitim Dairesi)

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan (Genç İşçiler, Göçmen İşçiler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daireleri)

ITUC ETUC