Image Map

Kale Pratt işçilerine destek: “Kaleye sendika halaylarla girecek”

İzmir Gaziemir Ege Serbest Bölge’de Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi fabrikasında çalışan ve Birleşik Metal-İş sendikamıza üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişiyle dayanışma amacıyla kitlesel bir ziyaret gerçekleştirildi. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Aguş, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri, Bergama Belediyesi’nde direnişlerini sürdüren Genel-İş üyesi işçiler, KESK başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinden temsilciler, siyasi partiler ve çok sayıda işçinin katıldığı ziyarette yüzlerce kişi Ege Serbest Bölge Kapısında buluştu.

Eylemde ilk olarak konuşan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Türkiye’de hukuksuzlukların giderek attığına dikkat çekerek, “Emekliler fazla maaş alıyor diyerek daha fazla vergi almaya karar verdiler. Kıdem tazminatını gasbetme içerisindeler. Bunlar kazanılmış haklara saldırıdır. Buna göz yummayacak ve direncimizi daha fazla ortaya koyacağız” dedi.

Kale Pratt işçilerinin hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Burada bir anayasa suçu işleniyor. İnsanların geleceği çalınıyor. Bu ülkede yasaları yürütenler bu hukuksuzluklara göz yumuyor, hatta teşvik ediyor. Bu fabrika önünde eylem yapılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin geldiği sistem bu” dedi ve işçilerin mücadelesi sürdükçe Birleşik Metal İş’in ve DİSK’in bu mücadelenin içinde olacağını söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise her yıl on binlerce işçinin kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istemesinden dolayı işten atıldığını hatırlatarak, “Serbest bölgede, işverene her türlü yasayı çiğnemek, Anayasayı yok saymak, sendika düşmanlığı yapmak, işçilerin haklarına el uzatmak serbest. İşçilere ise anayasal hakları bile fiilen yasak. Burası Türkiye düzeninin bir özeti gibi” dedi.

“Burada direnen arkadaşlarım sadece kendi hakları için değil, işçi sınıfının tamamı için ve hatta memleketin geleceği için direniyorlar” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sözlerini “Bedeli ne olursa olsun bu onur mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız” ifadeleriyle tamamladı.

Sık sık “İnadına Sendika İnadına DİSK”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Asla teslim olmayacağız” sloganlarının atıldığı eylem, büyük bir #Direnİşçi halayının kurulmasıyla ve “Kaleye sendika halaylarla girecek” sloganıyla son buldu.


ITUC ETUC