Image Map

Adnan Serdaroğlu

Özgeçmiş:

1961 Aralık ayında Kırşehir’in Kaman ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ’70’li yılların siyasi kargaşası içinde eğitimini daha fazla devam ettiremedi. Çeşitli geçici işlerden sonra, askerlik dönüşü, Sapanca Sagman işyerinde işçi olarak işe başladı. Sendikal örgütlenme sonucu buradan işten çıkarıldı. Daha sonra birkaç yerden yine aynı nedenlerle işten çıkarıldı. Son olarak Çolakoğlu işyerinde işyeri temsilcisi olarak çalışırken Birleşik Metal-İş sendikası Gebze Şube Mali Sekreterliği’ne seçildi. Burada 13 yıl çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Birleşik Metal-İş Genel Başkanlığı’na seçilen Serdaroğlu, 2011, 2015 ve 2019 yıllarında yapılan Birleşik Metal-İş Genel Kurullarında bu görevi sürdürdü. Önceki dönemlerde DİSK Genel Sekreterliği ve DİSK Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevler yürüten Adnan Serdaroğlu, 2020 yılı Şubat ayında yapılan DİSK 16. Genel Kurulu’nda DİSK Genel Sekreterliği’ne seçildi.

ITUC ETUC