Image Map

COVID’e Karşı Ekonomik Önlemler

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) COVID-19 acil durumuyla başa çıkmak için olağanüstü makroekonomik önlemler hakkında ekonomistler ve alanında uzman diğer kişilerin desteğiyle bir çağrı yayımladı.

İLKELERE BAĞLI KAL, SAĞLIKTAN KAR ETME 

 

Nüfusumuzun hem fiziksel hem de ekonomik olarak COVID-19 virüsü tarafından yoğun baskı altında olması nedeniyle aciliyet duygusu içerisinde, Avrupa kurumları ve hükümetlere karşı çağrımızı dile getiriyoruz. Hiç kimse kendisini ve sevdiklerini korumak ya da iş ve gelirlerini korumak, kendisini ve başkalarını riske atmak arasında seçim yapmak zorunda bırakılmamalıdır.

Cesur bir şekilde harekete geçmeye ihtiyacımız var. Hükümetler ve Avrupa Birliği kurumları tarafından ortaya konulan araç ve fonların yeterli olmayacağından endişe etmekteyiz. İstikrar ve Büyüme Paktı’nın esnekleştirilmesi ek önlemlerle desteklenmezse, bu çaba okyanusta damla gibi kalacaktır. Mali Sözleşme’nin acil durum maddesi etkinleştirilmelidir.

Tüm finans kuruluşlarına eşi görülmemiş bu acil sağlık durumunu fırsata çevirmemelerini ve ekonomik şokları önlemelerini öneriyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanmasını önermekteyiz:

  • Borsaların derhal askıya alınması: dünyanın dört bir yanında hisse senedi piyasalarında yaşanan benzeri görülmemiş düşüşlerin ardından, şirketler ve işçiler kaçınılmaz olarak ciddi sorunlar yaşayacak ve kredilere erişmek için mücadele edeceklerdir.

 

  • Avrupa Merkez Bankası şu anda %0,25 olan marjinal borç verme faiz oranını yüzde sıfır veya altına düşürmelidir: ana finansman operasyonları faiz oranının % -0,75’in altına düşürülmesi, ve bankaların ekonomik faaliyetlerini sürdürmelerine izin vermek ve teşvik etmek adına şu anda %-0,5 oranında olan mevduat tesisinin daha da azaltması gerekmektedir.

 

  • Avrupa Merkez Bankası “ne olursa olsun” Parasal İşlemlerin ve Sayısal Hareketin “bazukalarını” sınırsız bir şekilde yeniden yüklenmeye hazır olmalıdır: Bir tamamlayıcı olarak, Avrupa Merkez Bankası sermaye payını finansal istikrar amacıyla geçici süreyle bir kenara bırakabilir. Belirtmek gerekir ki bazı üye devletler buna diğerlerinden daha çok ihtiyaç duyacaktır.

 

  • Finansal kurumların hem AB üye devletlerine hem de küçük ve orta ölçekli işletmelere pozitif faiz oranlarıyla kredi vermesini önleyin: Küçük ve orta ölçekli işletmeler eğer ek önlemler alınmazsa ya stokçuluk yapacaklar ya da faaliyetlerini durduracaklardır. Bu paralelde ise faaliyetlerinin kilitlendiği görülecektir. Kriz sonuna kadar işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri için sadece ulusal kalkınma bankaları ve Avrupa Yatırım Bankası değil özel bankaları da içine alacak şekilde tüm finans kuruluşlarından kredileri ertelemelerini talep ediyoruz. Eğer bu talep teşviklerle sağlanamazsa, AB düzeyinde desteklenecek şekilde hükümetler, kararname ile hareket etmeli ve/veya ulusal düzeyde bir garanti sağlamalıdır.

 

  • Avrupa İstikrar Mekanizması bu konuda bir rol üstlenmelidir: Bu doğrultuda hükümetlere, sıfır veya negatif faiz oranında kredi sağlanmasını ve yukarıda açıklanan önlemler kapsamında üye devletlere borçlanma şansı verilmesini talep ediyoruz. Üye Devletler ayrıca her hangi bir koşul olmaksızın Avrupa İstikrar Mekanizması anlaşması kapsamında mevcut ihtiyati kredi limitlerini kullanabilmelidirler.

 

  • Buna ek olarak, ekonomik faaliyetteki azalmayla başa çıkmanın, işçilerin gelirini desteklemenin ve deflasyonu önlemenin bir yolu olarak, Avrupa Merkez Bankası tarafından sağlanacak bir “helikopter parası”[1] seçeneği ciddi bir şekilde dikkate alınmalıdır.

 

  • Hayati ürünler ve konutlar üzerindeki fiyat hareketlerini düzenlemek için özel önlemler alınmalı: böylesi bir acil durum içerisinde, herhangi bir suiistimal ciddi şekilde kınanmalıdır.

 

Şu anda hayata geçirilmesi gereken acil durum önlemlerini, yatırımı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik edebilmek adına daha yapısal ve sağlam önlemlerle takip edileceğinden emin olmalıyız. Avrupa Komisyonu tarafından kısa süre önce başlatılan Avrupa Birliği’ndeki mevcut Ekonomik Yönetişimin anlayışının gözden geçirilmesinden faydalanmalıyız: bu doğrultuda Avrupa mali çerçevesi, sağlam ekonomik ilkeler üzerinde tamamen revize edilmelidir.

 

Kamu hizmetleri ve kamu hizmeti çalışanları bu eşi görülmemiş kriz sırasında nüfusu korumak ve onlara bakmak için inanılmaz bir iş çıkarıyorlar, ve şimdi vergiden kaçınma ve kaçakçılığını önleyerek, bu hizmetlerin gelecekte sürdürülebilir bir şekilde finanse edilmelerini sağlama zamanıdır. Bu alanda gerçekleştirilen başarıları memnuniyetle karşılıyor, finansman ihtiyacı olduğunu belirtiyoruz.

Açıkçası, şu ya da bu şekilde üye devletler arasındaki mali transfere ve güvenli bir kazanç ihraç eden Avrupa merkezi mali kapasitesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak bu, finansal sistemimizin demokratik kontrolü ve insanların geçim kaynaklarını ve ekonomik faaliyetlerini kurtarmak adına gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgilidir. Hepimizi etkileyen bu kriz karşısında tek etkili cevap hızlı ve birlikte hareket etmektir.

 

Bütün yaşananların, küçük ve bölücü milliyetçiliğe dönüşmesini istemiyorsak birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte hareket etmeliyiz çünkü hepimiz aynı tehditle ve sınır tanımayan bir virüsle karşı karşıyayız. Haydi İnsanların ve ortak varlıklarımızın özgürlüğü adına dayanışma içinde hareket edelim. Hep beraber daha güçlüyüz.

 

Kampanya sayfasına https://www.etuc.org/en/document/appeal-make-money-value-not-health-whateverittakes adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

[1] En genel anlamıyla Helikopter Para, devlet harcamalarının doğrudan merkez bankaları tarafından karşılanmasını ifade etmektedir.

ITUC ETUC