Image Map

Kadın işçiler taleplerini 8 Mart’ta yükseltti

DİSK üyesi kadın işçiler taleplerini 8 Mart’ta alanlarda yükseltti

  • İstanbul Sözleşmesine DOKUNMA
  • 6284 sayılı yasayı UYGULA
  • 190 sayılı ILO sözleşmesini ONAYLA

İSTANBUL

6 Mart Cuma günü Kadıköy İskele’de dövizleriyle, pankartlarıyla ve sloganlarıyla toplanan DİSK’li kadınlar taleplerini haykırdı. Burada bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, daha düşük maaş alan, daha güvencesiz çalıştırılan kadın işçilerin, direnişlerde de en önde olduğuna dikkat çekerek, kadınların daha fazla sendikalı olması için, sendikalarda daha fazla söz sahibi olması için mücadelenin yükseltileceğini ifade etti.

“Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkıyoruz” diyen DİSK’li kadınlar adına yapılan basın açıklamasında ILO 190 sayılı Sözleşmenin onaylanması başta olmak üzere kadın işçilerin talepleri ifade edildi. Açıklamanın ardından DİSK’li kadınlar 8 Mart bildirilerini dağıtarak, Kadıköy Evlendirme Dairesindeki 8 Mart etkinliğine gitti.

DİSK Kadın Komisyonu’nun düzenlediği etkinliğin açılışını Genel-İş Konut İşçileri Şube başkanı Nebile Irmak yaptı. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, etkinliğe katılan kadınları selamlayarak “İşçi sınıfının bir parçası olan kadınların yaşamın her alanında yaşadıkları sorunlara sendikaların kayıtsız olmaları mümkün değil. Erkek egemen ve geleneksel olarak erkek işçiler üzerinden örgütlenen ve politikalarını oluşturan sendikalar için değişim artık bir zorunluluk” dedi.

DİSK-Tiyatro İşçileri “forum tiyatro” performanslarıyla salondaki kadınları işyerinde tacize uğrayan bir kadın işçinin mücadelesine ortak ederken, DİSK Korosu’nun kadın üyeleri kadın türkülerinden oluşan özel bir repertuvar ile sahne aldı.

İZMİR

8 Mart Pazar günü İzmir Kadın Platformu’nun çağrısıyla Alsancak ÖSYM önünde bir araya gelen kadınlar, buradan Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezine yürüdü. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK’li kadınların da katıldığı yürüyüşte kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve sömürü protesto edildi.

ANKARA

 

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kolej Meydanı’nda buluşan kadınlar alkışlar, sloganlar ve tüm coşkuyla Sakarya Meydanı’na yürürken, DİSK’li kadınlar alanları doldurarak taleplerini ifade ederken DİSK Bandosu eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı ses çıkardı.

ADANA

Adana’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadının Adı Var” paneline katılan DİSK Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu çalışma yaşamında kadınların yaşadığı ayrımcılıkları ve taleplerini, Siyaset İletişim Danışmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver kadın mücadelesinin tarihsel sürecini anlattı.

ITUC ETUC