Image Map

Dünyadan haberler: Korona ve çalışma hayatı

Bütün dünyada çalışma hayatı Coronavirüs’ten çarpıcı şekilde etkilendi. Hükümetler, sendikalar ve işveren örgütleri yeni düzenlemeler üzerine çalışıyor. Örnekleri sizin için derledik. Listeyi sürekli güncelliyoruz.

Almanya –          Hükümet kısa çalışma uygulamasını genişletti ve miktarını arttırdı. Hükümet toplamda 12 milyar Euroluk bir finansal yardım paketi hazırladı. Kısa çalışma desteğinin genişletilmesinin yanı sıra tedarik zincirinde sıkıntılar olmasını engellemek için, Pazar çalışma yasağı da geçici olarak kaldırıldı.

–          Şirket yönetimleri tek başlarına kısa çalışma için başvuramayacaklar ancak iş konseyi ile müzakere edip,  onlarla yaptıkları bir anlaşma ile kısa çalışmaya başvurabilecekler.

–          Şirketler ancak çalışanlarının yüzde 10’u faaliyetlerindeki bir düşüşten etkilenmeleri durumunda bu yardımdan faydalanabilecekler.

–          Kısa çalışma yapıldığı süre içinde, çalışmayan saatler için şirketler her türlü sosyal kesintiden muaf olacaklar. 2019’da, bu ödemeler tamamiyle işverenin sorumluluğundaydı . 1 Ocak 2020’de otomotiv ve makine sektöründe yaşanan krizin ardından, Hükümet bu ödemelerinyüzde 50’sini ödemeyi kabul etmişti.

–          Geçici işçiler de kısa çalışmanın kapsamında olacak.

 

 
Avusturya Avusturya’da sosyal taraflar arasında bir kısa çalışma düzenlemesi konusunda protokol yapıldı. Avusturya’da Sendikalar Konfederasyonu (ÖGB), işverenler ve federal hükümet arasında yapılan anlaşmaya göre;

İşçinin aylık brüt ücreti;

–          2685 Euro’nun üzerinde ise ücretinin %80’i
1700-2685 Euro arasında ise ücretinin % 85’i
1700 Euro’nun altında ise ücretinin % 90’ı
tutarında kısa çalışma ödeneği sağlanacak, kısa çalışma azalmış çalışma saatleri olacağı gibi, 0 saat de olabilecek yani tamamen tatil edilmesi durumunda da kullanılabilecek.

–          İflasları ve işsizliği engellemek için , 4 milyar Euroluk bir paket hazırlandı

–          Bütçenin sıfır açık politikası iptal edildi.

–          Çocuk bakımı için, üç haftaya kadar izin alan ebeveynlerin çocuk bakım harcırahının üçte birini devlet ödeyecek.

–          “Korona kriz fonu” bir parçası olarak, 400 milyon Euro kısa çalışma ödemeleri için ayrıldı.

–          Çalışma süresi sıfır saate indirilebilecek yani şirketler çalışanlarını işten çıkarmadan, eve gönderebilecek

   
Belçika –          Bir düzenleme ile 30 Haziran’a kadar, hastalık nedeniyle işyerlerinin tatil edilmesi durumunda, ücretlerin yüzde 65 ila yüzde 70’i arasında bir miktarın ödeneceği düzenlemesi yapılmış. İşverenler bir elektronik bir platform üzerinden, “geçici işsizlik” ödemesi adı altındaki ödemeye başvurabiliyor ve burada öngörülemeyen neden olarak Koronavirüs’ü seçiyor, aynı zamanda virüsün kendilerini nasıl etkilediğini de açıklıyor. Yapılan incelemenin ardından uygun görülürse, ilgili işyerinde çalışanlara ücretlerinin yüzde 65-70’i arasında bir ödeme yapılıyor. Virüs nedeniyle işlerin azalması dolayısıyla etkilenen işyerleri de başvurabiliyor.

–          Şirketler – boyutlarından bağımsız olarak- mümkün olan tüm birimlerde istisnasız uzaktan çalışmaya geçecek.

–          Bunu yapamayan işyerleri, işyerinde sosyal mesafelenme kurallarını uygulayacaklar. Eğer bu kurallara uymak mümkün değilse, şirketlerin kapatması gerekecek.

–          “Ekonomik nedenlerle” veya “zorunlu nedenlerle” işçilerin işsiz kalması durumunda, ücretlerinin yüzde 70’i işsizlik fonundan karşılanacak.

–          Özellikle sanayi işkollarındaki sendikalar, sağlığın öncelik olması ve tüm işçiler için geçici işsizlik başvurusuna imkan sağlanmasını talep ettiler.

 
Danimarka –          Hükümet bir işçinin maaşının yüzde 75’ini (aylık 23 000 DKK – 3400 ABD Dolarına kadar) ödeyecek kalan yüzde 25’I ise şirket ödeyecek.

–          Saat ile çalışan işçiler için, ücretlerinin yüzde 90’I karşılanacak 26 000 DDK(3900 ABD Dolarına kadar)

–          Şirketler bu süreçte tam ücreti ödemekle yükümlüdür ve kimseyi işten çıkaramayacaklardır.

 
İtalya Brescia ve Montova kentlerin kitlesel grevler oldu. 3 metal sendikası (FIOM, UILM, FIM) ortak bir açıklamayla fabrikaların kapatılarak 22 Mart’a kadar işyerlerinin dezenfekte edilmesi, sağlık önlemlerinin alınması ve çalışma koşullarının bunlara göre yeniden düzenlenmesini talep ettiler. En sonunda sosyal taraflar kendi aralarında bir protokol imzaladılar. Hükümet ise yeni bir yasa çıkardı ve bu nedenle yaşanacak işten çıkarmaları engellemek için bir tür kısa çalışma uygulaması hayata geçirdi. Sendikalar ve işverenler arasında imzalanan protokolde ise;

•evden veya uzaktan yapılabilecek işlerin maksimum düzeyde bu şekilde düzenlenmesi ;

• işçiler için ücretli izin ve ücretli tatillerin kullandırılması ayrıca toplu sözleşmelerde yazan diğer araçların kullanılmasının da teşvik edilmesi;

•şirketlerin üretim için hayati olmayan birimlerinin işlerinin askıya alınması ;

• işyerlerinde güvenlik protokollerinin hayat geçirilmesi ve işyerinde 1 metreden daha az kişisel mesafe olan kişiler için  virüsün yayılmasını engelleyici özel koruyucu ekipmanların kullanılması ;

• işyerlerinde dezenfektasyon işlemlerinin yapılması;

•sadece üretim faaliyetleri için, işyerlerinde hareketin sınırlandırılması ve ortak alanlara erişimin kısıtlanması

• sadece üretim faaliyetleri için; işveren ve işçi örgütleri arasında yapılacak anlaşmaların teşvik edilmesi;

–          İşyerlerine girişte ateş ölçümleri yapılacak ve 37,5 derecenin üzerinde ateşi olanların tesislere girişine izin verilmeyecek;

–          Işverenlerin tesislerin girişlerinde herkesi uyaracak ve 14 gün içinde Covid-19 teşhisi konan birisi ile temas edenlerin girişine izin verilmeyecek

Protokolde aynı zamanda servislerin, kafeterya ve benzeri ortak alanların kullanımına, işyerlerinin sanitasyonuna, ve dışarıdan gelecek tedarikçilerin nasıl kurallar izleyeceğine dair düzenlemeler de var.

–          Hükümet ise bir KHK ile yasal düzenleme yaptı.
KHK’nın çıkış süresinden itibaren 60 gün süreyle işten çıkarmalar askıya alınacak, bu yasa 23 Şubattan itibaren işten çıkarılanları kapsayacak.

–          Salgın sırasında işe giden ve yıllık brüt geliri 40 000 Euronun altında olan işçilere Mart ayı için Devlet tarafından 100 Euroluk bir prim ödenecek (çalışılan gün üzerinden ödenecek bu miktar) Covid-19 ile ilgili karantinada olan kişiler (virüs taşıyan biri ile temas ta olanlar vs.) hastalık izninde sayılacak

–          12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlerden birisi için, 2 hafta ekstra ebeveynlik izni, ücretin yüzde 50si ödenecek bu sürede. Bu izne bir alternatif olarak, ailelere 600 Euro çocuk bakım ödemesi de yapılacak (ön safda sağlık hizmetinde, kolluk kuvvetinde veya diğer kamu güvenliği hizmetlerinde çalışanlar için 1000 Euroya çıkabilecek) Bu haklar aynı zamanda kendi nam ve hesabına çalışanlar için de geçerli olacak.

–          Bağımsız çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışanlara Mart ayı için 600 Euro verilecek (bu kişilerin sayısının 5 milonu bulduğunu belirtiyor hükümet) . Freelance çalışanlar gibi bu destekten faydalanamayacak diğer gruplar için de toplamda 300 milyon Euroluk özel bir fon ayrılacak.

–          Sağlık sistemini güçlendirmek amacıyla önlemler ve KOBİleri destekleyecek önlemler de yer aldı. Özellikle, vergi düzeyleri ve sosyal katkılar en çok etkilenen sektörlerde Mart-Nisan ayları için askıya alındı.

–          Vergi  kredisi şeklinde vergi teşvikleri, işçileri güvende tumak amacıyla işyerlerinde temizlik yürüten tüm şirketlere uygulanacak.

 

 
İspanya –          Esnek çalışmaya destek: çalışanların çalışma saatleri düzenlenebilecek,  gerekirse yüzde 0’a indirilebilecek. Uzaktan çalışma kısmi işsizliğe başvurmadan önce ilk başvurulacak yöntem olacaktır. Eğer fiziksel olarak orada bulunmak gerekirse, yasal olarak gerekli risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

–          Kısmi işsizlik için daha fazla esneklik mekanizması: geçici istihdam düzenleme planları – kısa çalışmanın eşdeğeri- daha kısa ve daha basit bir prosedür ile hayata geçirilecek.

–          Kısmi işsizlikten yararlanan işçiler, işsizlik ödeneğine hak kazanmak için gerekli koşuları sağlamamış olsalar bile işsizlik ödeneğinin tamamından yararlanacak. Bu olağandışı işsizlik ödeneği, gelecekte normal işsizlik ödeneğinden faydalanmanın önünde bir engel teşkil etmeyecek..

–          Çalışma süresinin azaltılması durumunda, şirketler çalışan süreye denk düşen ücreti ödeyecekler, geriye kalan kısmını ise kamu ödeyecek. ( ödenecek miktar ilk 180 gün için ücretin 70 % ve sonrası için % 50’si olacak)

–          KOBİ’ler için sosyal güvenlik katkılarının tamamı devlet tarafından karşılanacak, 50 veya daha fazla kişi çalıştıran şirketler için ise bu oran %75 olacak.

–          Sosyal güvenlik katkısı muafiyetleri. Kısmi işsizliğe dair, sosyal güvenlik katkılarından işverenler muaf tutulacak. KOBİ’ler ve kendi hesabına çalışanlar için bu muafiyet oranı 100 % olurken, kısmi işsizlik prosedüründen faydalanan ve işçi çıkarmamayı taahhüt eden diğer işyerleri için(50 ve üstü kişi çalıştıranlar) %75 olacak.

–          Kanun hükmünde kararname ile 150-200 milyar Euro arasında bir kredi kullanımına imkan verecek olan 100 milyar Euro’luk kredi garantisi  sağlanacak, buna ek olarak 2 milyar Euro ise başta KOBİ’ler ve güçsüz şirketler olmak üzere ihracatçı şirketlere yönlendirilecek.

 
İsveç –          Kısa-süreli işten çıkarmalar: Bu uygulamaya göre, işverenlerin ücret maliyetleri yarıya indirilecek, burada işçilik maliyetlerinin önemli bir kısmını merkezi Hükümet üstlenecek. Bu Kısa Çalışma Ödeneğine benzer bir model ancak devlet desteğinin miktarı önemli ölçüde arttırıldı. İşçiler ücretlerinin yüzde 90’ından fazlasını alacaklar. 16 Mart’dan itibaren ve 2020 yılı boyunca geçerli olacak.

–          Nisan ve Mayıs aylarındaki tüm hastalık nedeniyle devamsızlık ödemeleri merkezi hükümet tarafından yapılacak. Kendi hesabına çalışan kişilere de hastalanmaları durumunda 1-14 gün arasında ödeme yapılacak. Salgının yayılması riskini azaltmak amacıyla, 11 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında, hastalık raporunun birinci gününden itibaren tamamını devlet karşılayacak.

–          İşletmeler, KDV, sosyal güvenlik katkısı gibi ödemelerini öteleyebilecekler.

 

 

İngiltere –          Şirketlere £ 7 milyar (€ 7.9 milyar) destek sağlanacak.

–          £2 milyar (€2.3 milyar) 250 ve daha az kişi çalıştıran işletmelerin hastalık nedeniyle devamsızlık durumunda yaptıkları ödemeleri finanse etmek için ayrılacak ve yaklaşık 2 milyon KOBİ’nin bu destekten faydalanması bekleniyor.

–          Yapılan acil yasa değişikliği ile kendini karantinaya almak zorunda kalan çalışanlar (herhangi bir semptom göstermeseler bile) Hastalık Raporu ödemesinden faydalanacak.

–          Gündelik işlerde ve gig ekonomisi denen internet üzerinden yapılan işlerde çalışan kişiler hastalık ödemelerinden faydalanamıyor, sendikalar milyonlarca işçiyi güvenceden mahrum bırakan bu düzenlemeye karşı sert tepkilerini dile getirdiler.

 

 
Polonya –          Uzaktan çalışma kolaylaştırıldı, işverenler virüsün yayılmasını önlemek için çalışanalrının uzaktan çalışmasını isteyebilecek.

–          Okullar tatil olduğunda, ebeveynlere çocuk bakımı için özel izinler verilecek, bu izinlerin süresi 14 günlük bir periyotla kısıtlı kalacak.

 
Portekiz –          Çalışma süresinin yüzde 0’a indirilmesi işten çıkarma olarak kabul edilmeyecek. Bu üretimi 2019 yılındaki işkayıtlarına göre yüzde 40 azalma olması durumunda geçerli olacak.

–          Faaliyete bir yıldan kısa bir süre önce başlamış olan şirketlere en fazla 6 aylık olağandışı bir finansal destek sunulacak.

–          İşçilerin çalıştırılmamaları durumunda en fazla 1905 Euro olmak üzere, ücretlerinin yüzde 66’sını alabilecekler. Bu düşürülmüş ücretin yüzde 70’I sosyal güvenlik tarafından karşılanacak ve kalan yüzde 30’u işveren karşılayacak.

–          Şirketler karantina veya kısa çalışma süresinde eğitim düzenlemeyi tercih edebilirler, bu durumda işçilere 131,64 Euro aylık ek ödeme yapılacak.

–          Faaliyetleri sağlık yetkililierinin kararı gereği askıya alınan şirketler eğitim yardımına hak kazanacaklar.

–          Eğer gerekliyse, işyerinin yeniden açılması aşamasında da, kısa çalışmanın bitiminin ardından her bir işçiye aylık 635 Euro ödeme yapacak.

–          Kriz süresince işverenlerin sosyal güvenlik katkıları askıya alınacak.

–          Okulların kapanması nedeniyle, 12 yaşın altında çocuğu olan ebevenylerin evde kalınmasına izin verilecek.

–          Bu kişiler de kısa çalışmadaymış gibi brüt ücretlerinin yüzde 66’sını alacak.

 

 
Romanya –          Hükümet 300 milyon lei’lık (62 milyon Euro) bir devlet yardımı finanse edecek özellikle CFR (demiryolları) ve TAROM(havayolları) gibi stratejik öneme sahip şirketleri finanse etmek için.

–          Turizm, taşımacılık ve eğlence alanlarında faaliyet sürdüren şirketler için sosyal ve sağlık katkı paylarının ödenmesine 3 aylık muafiyet getirildi.

–          Karantinadaki kişiler için faturalarının ve bankalara borç ödemelerinin 3 ay askıya alınması sağlanacak. Aynı zamanda merkezi hükümet, yerel yönetim bütçelerine evlerinde karantinada olanlara bir gıda sepeti desteği sağlanması için kaynak aktaracak.

–          Salgın üçüncü aşamayı geçerse (2000’den fazla teyit edilmiş vaka)tüm nüfus için banka kredilerinin geri ödemesi 3 ay askıya alınacak.

–          Koronavirüs krizinden ağır bir şekilde etkilenen sektörlerdeki KOBİ’lerin çalışanları, gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkısından muaf olacak.

 
Japonya *Japon otomobil devi Toyota ve Mazda, Çin’deki faaliyetlerini koronavirüs patlak verdiğinde kapatmıştı. Şubatın 3. haftasından bu yana bu fabrikalar kısmen üretime döndüler.

 

*Honda firması da Wuhan’da bulunan 3 fabrikasını kapatmıştı. Bu fabrikalar da Şubat’ın 3. haftasında aynı şekilde kısmen faaliyete geçti

 

*Makina, elektronik, ulaşım ve kimyasallar Japonya’nın dünya ticaretinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle bu alanda Çin ile olan ticaretin olumsuz etkilenmesi Japonya’nın 2020 ticaret hacminde düşüşe neden olacak.

 

* Japonya’nın Asya’ya yaptığı ihracat ve ithalatın yarısı Çin ile gerçekleşiyordu. Fabrika kapatmalardan dolayı düşen üretim ve talep Japonya’nın Asya ticaretini önemli ölçüde etkiledi.

 

Japonya’da coronavirüs krizinde sendikaların izlediği politika:

 

* Gelir Desteği: Eğer okulların kapanmasından dolayı ebeveylerden birisi evde çocuklara bakmak için ücretli izin alırsa (buna hakları var) Japonya Çalışma ve Sağlık Bakanlığı bir kişinin her bir gün alacağı izin karşılığında işletmeye 8.330 Yen (80 ABD Doları) destek primi ödeyecek.  Bu düzenleme 27 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında düzenli veya düzensiz çalışan bütün işçileri kapsayacak.

 

* Vergi indirimi/vergiden muafiyet, tüketiciden alınan KDV indirimi, nakit desteği (her bir vatandaş için 100.000 yen -yaklaşık 1.000 ABD Doları) gibi olası önlemler sendikaların talepleri olarak Mecliste tartışılıyor.

 

* 26 Şubat’ta Japonya hükümeti sendikalardan ve işverenlerden koronavirüse karşı mücadelede kendilerine yardımcı olmalarını talep etti. Japonya Sendikalar Konfederasyponu RENZO Başkanı Kozu işçileri ve temsilcilerini bu çerçevede alınacak önlemlerle ilgili 4 konuda uyardı.

 

1. Düzensiz çalışan işçiler de dahil olmak üzere hükümetin koronavirüse karşı alacağı önlemlerin hiçbiri ücretler ve çalışma koşulları üzerinde olumsuz etki yaratmamalıdır.

2. Evden çalışma veya telefonla çalışma konusunda işverenler çalışma saatlerine ve işçi haklarına riayet etmelidir.

3. İşveren koronavirüse karşı işçilerin korunması ile ilgili önlemleri alacaktır. Bu çerçevede maske takarak çalışan veya diğer önlemleri alarak çalışan işçilerin aldığı önlemler sonuna kadar uygulanmalıdır.

4.Hükümet, işçi sendikalarına ve işverenlere virüsle mücadele ile ilgli alınan önlemleri doğrudan bildirmelidir.

 
Güney Kore Kore’de Hyundai sendikası aşağıdaki gibi bir anlaşmayı imzaladı. Ama tabii Kore’de Hükümetin Covid-19 salgınına yaklaşımı da farklı olduğu için işyeri düzeyinde düzenlemelere çok da alan bırakmamış. Hükümet tüm topluma maske sağlamış, çok yüksek miktarda test yapılmış, her 7 saatte 10 000 kişiye test yapılıyormuş.

 

Hyundai Motor’da 50 000 işçi için yapılan anlaşma aşağıdaki gibi:

 

25 Şubat 2020 Hyundai Motors/Hyundai Motor Sendikası Anlaşma Özeti : 

 

A. Güçlü Koruma: 

1. İşyerine Erişim: 

1) İşyerine toplu taşıma ile veya servisle gelen herkes maske takmalı

2) Bir izleme alanı kurulacak ( servis otobüsünün işçiler içeri girmeden önce içinde duracağı bir çadır) burada termal kamera ile işyerine girecek kişilerin ateşi takip edilecek ve ateşi 37,5 derecenin üzerinde olanların girişine izin verilmeyecek.

3) Eğer bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarsa, ilgili servis araçlarına verilen özel takip numarası ile temas etmiş olabilecek kişiler takip edilecek.

2. Koruyucu Ekipman Temini: 

1) Şirket kişi başına 10 adet maske sağlanmalı ve dağıtılmalı, eğer şirkette bir Covid-19 vakası tespit edilirse, şirket bu durumda KF 94 tipi maske sağlayacak

* not: her ne kadar şirket bu konuda anlaşmayı imzalamış olsa da Hükümetin kişi başına haftada iki maske sınırlaması nedeniyle hayata geçiremedi. Bu nedenle herkes toz maskesi kullanarak çalışıyor, ancak şirket haftada bir maske verebiliyor.

2) Şirketin 1014 el hijyeni jeli sağlayacak ( eğer bir çalışma biriminde bir tane ) ve bunlar tükendikçe yenilenecek

3) Eğer bir kişi Covid-19 pozitif çıkarsa servis otobüsünde dezenfektasyon yapılacak.

 

* Anlaşmaya sonradan her bir bölüme termometre sağlanması da kararlaştırıldı böylelikle kendini iyi hissetmeyen olursa ateşi ölçülebilecek

 

3. Çalışma alanlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

1) Şirket tüm çalışma alanlarını haftada bir dezenfekte edecek

2) Şirket geçici olarak havuz, kültür merkezi vs gibi sosyal tesisleri kapayacak

3) Şirket geçici olarak Rehabilitasyon merkezini kapatacak

 

* Kantinlerde önce, herkesin birbirine çapraz oturması söylenmiş (mesafelenme için)  ancak yemek arasındaki kalabalıktan dolayı bu işlememiş.

* Şimdi bu nedenle yemek hanede oturma alanlarının arasına bariyerler konmuş (ekte fotoğrafı var)  Bunun işe yarayıp yaramadığına dair kesin bir bilgi yok.

– Ayrıca tüm kantinlerin önüne termal kamera kurulmuş,  böylece servislerden gelirken yapılan kontrollerde gözden kaçan varsa burada tespit edilsin diye

– Yemekhane çalışanları kişisel koruyucu malzeme giymek zorunda bırakılmış, kantinlerin dezenfeksiyonu da güçlendirilmiş

 

B. Bir vaka tespit edilmesi durumunda alınacak önlemler:

1. Tespitin ardından alınacak önlemler:

1) İş durdurulacak, etkilenen bölümlerde bulunanlar orada kalacak, maske dağıtılacak (KF-94 tip) ardından epidemiyolojik inceleme yapılıp, temaslar takip edilecek

2) Şirket fabrika binasını kapayacak,  çalışmayı sonlandırıp, dezenfekteye başlayacak.

3) Tüm çalışanlara haber verilecek:

– 1. Bilgilendirme: acil durum iletişim ağacı takip edilecek, bir vaka teyit edildiğinde herkes haberdar edilecek

– 2. Bilgilendirme (SMS ile): pozitif sonuçlu vakanın teyit edildiği tarih ve saati içerecek, sözkonusu kişinin fabrika içinde izlediği yol belirtilecek, geçici kapama saatleri belirtilecek, dezenfektasyon önlemleri dahil önemli önlemler, kişisel hijyen önlemleri, ve diğer gerekli bilgiler hızlıca iletilmeli

2. Epidemiyolojik İnceleme    

1) Şirketin incelemesi ve önlemler: şirket ilgili kişinin işyerindeki hareketlerini takip etmeli, enfekte olabilecek güzergahı belirlemeli, işçileri, çalışma alanlarından uzaklaştırma, izolasyon/karantina ve maruz kalanlar için test talep etme gibi gerekli önlemleri almalı

2) Kore kamu sağlık otoritesinin incelemeleri

3) Çalışanların güvenliği:
– İlgili kişiyle yakın temasta olanlar 14 gün karantinaya alınmalı

* yakın temas standardı: enfekte kişiyle 2 metrelik alan içinde olanlar

 

3. İşi Durdurma Sırasındaki önlemler:

1) Erişimle ilgili detaylı kontrol yapılacak ve eğitim/iletişim güçlendirilecek

– kapalı çalışma alanlarına erişime dair kontroller güçlendirilecek

– iletişim/eğitim: şirketin tüm çalışanlarına bölüme girişle ilgili yönergeler SMS ile gönderilecek (maske, sıcaklık vs.) ve öğle aralarında yemekhanedeki TV’den koruyucu önlemler, enfeksiyonun mevcut durumu  ile ilgili hatırlatma ve bilgilendirme yayını yapılacak

2) Dezenfektenin güçlendirilmesi::

– İki kere 24 saatlik havalandırmayla beraber dezenfektasyon

 

4. İşin durdurulmasının ardından yeniden başlatırken alınacak önlemler:

1) İşe geri dönenlerin yoğun bir şekilde izlenmesi

– herkesin ateşinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eve gönderilen kişilerin geri gelmediğinin kontrol edilmesi, eğer gelmişlerse eve geri gönderilmeleri

– enfeksiyon hastalığının yayılmasını engellemek için basılı bilgilendirmenin dağıtılması

 

III. Sonucunda ne oldu…. 

Hyundai Motor Kore’deki 50 000  işçiden ;

– Ulsan fabrikasında sadece 1 adet konfirme edilmiş vaka var. Oğlu, salgının merkezi olan Daegu bölgesinde üniversiteye gidiyormuş. Herkes üretimi durdurdu ve 2 gün boyunca dezenfekte edildi

Bu olay 28 Şubat’da gerçekleşti ancak 14 gün sonra başka vaka ortaya çıkmadı, fabrikada başkasına bulamamış gibi görünüyor.

 

– Asan fabrikasındaki işçilerden 23 kişi kendini karantinaya aldı. Yaşadıkları bölgelerde kapmış ola ihtimalleri yüksek.

 

– İşyerindeki Ortak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bu anlaşmanın uygulanmasını denetliyor.

 

– Ancak karantinadaki işçiler için ücretlerinin nasıl ödeneceğine dair bir pazarlık yapılamamış ve izinlerinden kullanıyorlarmış.

 

 

 

 

 

 

ITUC ETUC