Image Map

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya açık mektup: Sağlık hizmeti bir bütündür, ayrımcılık yapılamaz!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA AÇIK MEKTUP:

SAĞLIK HİZMETİ BİR BÜTÜNDÜR, AYRIMCILIK YAPILAMAZ!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun koronavirüse karşı mücadele eden sağlık emekçileri arasında yapılan ayrımcılığa dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben kaleme aldığı mektup:

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor günlerden geçerken başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmeti gören emekçiler, canları ve sağlıkları pahasına özverili bir mücadele yürütmektedir.

Sağlık hizmetleri bir bütündür ve COVID-19 salgını ile mücadele kamu emekçisiyle, işçisiyle, sözleşmeli personeliyle bir ekip olarak omuz omuza yürütülmektedir. Bu açıdan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği” ile verilen ek ödemenin sadece “memurları” ve sözleşmeli personeli kapsaması büyük bir eksikliktir. Ek ödeme, memur ve işçi ayrımı yapılmadan tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir. Aksi tutum ayrımcılık anlamına gelecek ve Anayasa’nın eşitlik ilkesi çiğnenmiş olacaktır.

Sağlık çalışanları arasında KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) sağlanmasında herhangi bir ayrımcılık ya da eksik bırakılma nasıl ki kabul edilemez ise salgın nedeniyle yapılan iyileştirmelerden de çok düşük ücretlerle çalışan sağlık emekçileri mahrum bırakılamaz.

Hastanenin güvenliğini sağlayan emekçilere, Covid-19 hastaları ya da şüpheli vakalar hastanelere başvurduklarında onları ilk karşılayan tıbbi sekreterlere ayrımcılık yapılmamalıdır. Hastaların giriş yaptıkları acil servisi, muayene oldukları poliklinikleri ve yattıkları hasta odalarını hijyen kurallarına uygun temizleyen sağlık işçilerinin fedakarlıkları görmezden gelinmemelidir. Hastaların tüm gereksinimlerini karşılayan hasta bakıcılar, yemeklerini hazırlayan emekçiler, BT’lerini çeken radyoloji teknisyenleri, kanlarını çalışan laborantlar ve hekimlerle beraber hasta tedavisinde yer alan hemşireler/ebeler yok sayılamaz. Covid-19 ile mücadelede sağlık çalışanları arasında ayrım yapılamaz.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca,

Size çağrımız, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında üretilen sağlık hizmetinin bir parçası olan işçilerin bu mücadeleye katkılarını, sağlık ve can güvenliği tehlikesi içinde bulunduklarını yadsımamanız ve Anayasada yer alan eşitlik ilkesine uygun olarak gereğini yapmanızdır.

Mevcut Döner Sermaye yönetmeliklerinin işçi statüsünde çalıştırılan her meslekten sağlık emekçilerini içermemesi hiçbir biçimde bahane olamaz. Hemen her konuda kararname çıkarılabilen bir sistemde sağlık işçilerinin bu haklı talebi basit bir düzenleme ile kolaylıkla karşılanabilir.

Yeter ki sağlık işçilerinin haklarını vermeye niyet edilsin!

ITUC ETUC