Image Map

Ücretsiz izin ve sefalet ödeneğine karşı DİSK’in görüşleri TV ekranlarında

Ücretsiz izni meşrulaştırmaya ve işçileri sefalete mahkûm etmeye yönelik olan düzenlemeye karşı DİSK’in görüşleri TV ekranlarında geniş yer buldu 

ITUC ETUC