Image Map

Covid-19 salgınında çalışma yaşamına dair DİSK’in görüşleri TV ekranlarında

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Covid-19 salgınında gelinen noktada DİSK’in yol haritasını Artı TV’de Söz Sırası programında anlattı

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Covid-19 salgınında gelinen noktada fabrikalardaki durumu FOX TV Ana Haber’de değerlendirdi.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yayınladığı video mesajda gündemdeki konuları ve işçi sınıfının pandemi sürecindeki sorunlarını dile getirdi.

ITUC ETUC