Image Map

Kars halkının ve Kars Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımızın yanındayız!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun, Kars Belediyesi’ne yönelik baskılara ilişkin açıklaması:

Türkiye büyük bir salgın işe mücadele ederken, halkın seçtiği yerel yöneticilere karşı antidemokratik tutum ve baskılar devam etmekte, halk iradesi yok sayılmaktadır.

İktidar partisinin elinde olmayan büyükşehir belediyelerinin salgından zarar gören halkla dayanışma faaliyetlerinin engellenmesi ve açılan soruşturmaların ardından güncel olarak da Kars Belediyesi’ne yönelik sistematik bir dezenformasyon faaliyeti yürütülmektedir.

Akıl ve bilim, salgınla mücadelede yerel yönetimlerin önemini göstermekte, ancak ülkeyi yöneten merkezi iktidar halkın seçtiği yerel yöneticilerle siyasi mücadeleyi halkın sağlığını tehdit eder boyutlara taşımaktadır.

Yapılan baskınlarla birlikte, tek bir adresten düğmeye basılmış gibi tüm yandaş gazete ve televizyonların aynı anda Kars Belediyesi’ni hedef göstermesinin ve sosyal medyada linç kampanyaları düzenlenmesinin tesadüf olmayacağını bu ülke acı tecrübelerle öğrenmiştir.

Ülkemizde 40’ın üzerinde seçilmiş belediye başkanı görevden alınmış, yerlerine halkın seçmediği atanmışlar getirilmiştir. Halkın seçme ve seçilme hakkının sistematik olarak ihlal edildiği ülkemizde, merkezi yönetim, belediye çalışanlarının sendika seçme haklarına da göz koymaktadır.

Kars Belediyesi, 400 milyar borç ile devralınmasının ardına sığınmadan işçilerin haklarına saygı gösterilen bir belediyedir. Yolsuzlukları önleyerek, mafyatik gruplara akan rantı keserek, hukuksuz ödemelerin önüne geçerek, dayanışmayı büyüterek ayakta kalmaya çalışan bir belediyenin sistematik olarak hedef gösterilmesi, endişelerin de artmasına neden olmaktadır.

Seçimle gelenin seçimle gitmediği, halkın seçme ve seçilme hakkına saygı gösterilmeyen bir düzenin, Kars’a da, Türkiye’ye de hiçbir faydası olmayacağı açıktır.

Kars halkının ve Kars Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımızın bu süreçte yalnız olmadığını, onların tercihlerine saygı duyarak, dayanışma içinde olacağımızı vurgulamayı bir borç biliyoruz.

ITUC ETUC