Image Map

DİSK’in SGK genelgesine ilişkin görüşlerinin basına yansıması

DİSK’in COVID-19’u “iş kazası/meslek hastalığı” kabul etmeyen SGK genelgesinin iptal edilmesine ilişkin kaleme aldığı yazının basına yansımaları…

Cumhuriyet

Bizim Sakarya

Bizim-Sakarya

Gaziantep Sabah

Aydınlık

ITUC ETUC