Image Map

İşçiler avukatları, DİSK baroları yalnız bırakmayacak

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Baro başkanlarının uğradığı saldırı ile ilgili açıklaması:

Ülkemizde işsizlik rekorlar kırarken, pandemi koşullarında halk yaşam ve geçim mücadelesi verirken, milyonlar açlık ve yoksulluk ile boğuşurken ülkeyi yönetenlerin gündemi bambaşka.

Halkın geçim ve yaşam mücadelesi için adım atmak yerine bir yandan kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya çalışan, bir yandan esnek-güvencesiz çalışmayı dayatan iktidar, icraatlarına yönelik demokratik tepkiler karşısında hakkı-hukuku tamamen ortadan kaldıran bir rejim inşa ederek koltuğunu korumaya odaklanıyor.

Hiçbir yurttaşın hiçbir temel hakkının ve hukukunun güvence altında olmadığı bir düzen kurmak isteyen iktidar, hukuk devleti mücadelesi veren 80 baroyu etkisizleştirmeyi amaçlıyor.

İktidar, Avukatlık Kanunu’nu değiştirerek ve baroların seçim sistemine müdahale ederek hak, hukuk, adalet mücadelesini engellemek istiyor.

Tamamen barışçıl, demokratik çerçevede ve meşru olan yürüyüşün engellenmesi, saldırıya uğraması kabul edilemez. Yapılacak olan adalet ve hukuk arayışında olan hukukçulara demokratik hakların engelsiz kullandırılmasıdır.

Ankara girişinde Baro başkanlarına el kaldırılması, fiilen gözaltına alınmaları, tecrit edilmeleri, temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasının engellenerek işkenceye varan uygulamalara girişilmesi sadece tarihe geçen görüntüler olarak belleklere kazınmıştır.

İşçi sınıfı, kıdem tazminatına uzanan ellerin baro başkanlarına kalkan eller olduğunun farkında olacaktır.

İşçi sınıfı ensek, güvencesiz, kölece çalışma yasalarını meclisten geçirmeye hazırlanan zihniyetin, ülkede hak, hukuk, adaleti ortadan kaldırmaya çalışan zihniyet olduğunu bilecektir.

Bu bilinçle işçi sınıfı başta mahkemeler olmak üzere her mecrada hakkını, hukukunu savunan avukatların ve onların örgütü baroların yanında olacaktır.

Hukuku ayaklar altına alanların bir gün mahkemelerde hesap verecekleri zaman avukatlara ve hukuka ihtiyaç duyacakları unutulmamalıdır.

ITUC ETUC