Image Map

İşsizlik Sigortası Fonu eriyor!

İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımı Fox Ana Haberde gündem olurken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun değerlendirmelerine de yer verildi

ITUC ETUC