Image Map

LC Waikiki ve FLO Filistin’de işçilerin haklarını gasp ediyor!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu, Filistinli işçilerin yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Covid-19 bahanesiyle her gün işçi hakları gasp ediliyor. Yurtdışında faaliyet yürüten Türk şirketlerle ilgili olarak pek çok şikâyet almaktayız. Bunlardan bir tanesi gerçekten utanç verici boyuttadır. Filistin’indeki LCWaikiki ve FLO mağazalarında çalışan işçilerin hakları gasp edilmektedir.

Kardeş sendikamız Filistin Genel Sendikalar Federasyonu’nun (PGFTU) bize ilettiği bilgilere göre;

Batı Şeria’da yoksulluk sınırı 3000 NİS iken (Yeni İsrail Şekeli) Ammoun Moda Ticaret firması, LCW ve FLO mağazalarında çalıştırdığı işçilere sadece 2000 NİS ücret vermiştir. Şirket işçileri Kasım 2019’dan itibaren tatil günlerinde fazla mesai yapmaya zorlamış ama mesai ücretlerini ödememiştir.

Corona salgınıyla beraber işçiler, önce ücretsiz izine çıkartılmış ardından haklarından feragat ederek istifa etmeye zorlanmıştır. Ücretsiz izinin ardından işçilere whatsapp ve sosyal medya üzerinden ulaşan şirket; işçileri ödenmeyen maaşlarından ve kıdemlerinden feragat ederek istifa etmeye zorlamıştır. İstifa etmeyen işçilerin işten çıkartılacağını ve pandemi sonrasında işe alınmayacağını ifade edilmiştir. Şirketin sosyal medyadan gönderdiği istifa formlarını doldurmayan sendika üyesi işçiler işten atılmıştır.

Filistin sendikalarına göre LCW, FLO ve Filistinli Ammoun firmaları Covid-19’un yarattığı olağanüstü durumu suiistimal ederek işçilerin haklarını gasp etmektedir. Yaşanan ücret, tazminat ve kıdem gaspı Filistin İş Kanunu’nda belirtilen ekonomik hakların ve yurttaşlık haklarının ihlalidir. Filistin sendikaları, Filistin Çalışma Bakanlığı’na başvurarak kanuna uygun şekilde hakların korunmasını ve ödenmeyen ücretlerinin verilmesini talep etmiştir.

Biz de DİSK olarak Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, Türkiye’deki ilgili bakanlıklar ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nezdinde gerekli girişimleri yapacağımızı ilan ediyoruz. Filistinli işçilerin sömürüye değil dayanışmaya ihtiyacı var. Türk şirketlerin Covid-19’u bahane ederek Filistinli işçilerin haklarını gasp etmelerine izin vermeyeceğiz.

Filistinli işçiler ve Filistin halkı bir yandan siyonist işgal ve baskılarla diğer yandan da yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmektedir. Filistinli işçilerin açgözlü patronlar tarafından sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Özgürlük mücadelesinde ve ekmek kavgasında Filistin’i yalnız bırakmayacağız.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu

ITUC ETUC