Image Map

“Patrona kıyak, işçiye hak gaspı”

Covid-19 nedeniyle çalışma yaşamında ek tedbirler öngören yasa teklifi ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması basında yer buldu.

Birgün

Evrensel

Şok

Şok

Sözcü

ITUC ETUC