Image Map

Emekçiler arasında ayrımcılık yapmayın!

26 Ağustos 2020 tarihli “Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Genelge’yle ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Resmî Gazete’nin 26 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Genelge’yle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma imkânı getirilmiştir. Düzenlemenin amacı “Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi” olarak açıklanan Genelge’de uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların tüm haklarının saklı olduğu belirtilmiştir.

DİSK, salgının ilk günlerinden itibaren Covid-19 ile bilim ve aklın kılavuzluğunda mücadele edilmesi gerektiğini, ekonominin ve piyasanın değil, halkın ve toplumun ihtiyaçları ile sağlığının esas alınması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak mart ayında benzeri bir genelge ile kamuda çalışma yaşamını düzenleyen iktidar, özel sektör için “ne olursa olsun, kim ölürse ölsün, çarklar dönsün” anlayışı doğrultusunda politikalar geliştirmiştir.

Kamuda çalışanlar da, özel sektörde çalışanlar da insandır. Bu ülkenin eşit ve emekçi yurttaşlarıdır. Özel sektörde çalışanlar da kamuda çalışanlar kadar sağlıklı ve insanca yaşamayı hak etmektedir. Özel sektörde de hak kaybı olmadan benzer bir uygulamaya geçilmeli, çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır:

  1. İşten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak yeniden düzenlenmeli ve pandemi süresince devam etmelidir.
  2. Bir milyonun üzerindeki işçiyi, aileleriyle birlikte açlığa mahkûm eden ücretsiz izin uygulamasına derhal son verilmelidir.
  3. Kamuda uygulanan hak kaybı olmaksızın idari izin uygulaması, “ücretli izin” olarak özel sektörde de uygulanmalı, mümkün olan işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, çalışanlar arasındaki ayrımcılık son bulmalıdır.

Ülkeyi yönetenlere, hukukun en temel ilkelerini, adaletin en temel koşullarını ve insanlığın en temel değerlerini hatırlatmayı görev biliriz.

ITUC ETUC