Image Map

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu AB’nin Göç ve İltica Paktı’nı eleştirdi

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) AB’nin Göç ve İltica Paktı’nı eleştirdi. “Güçlendirilmiş sınırlar ve geri gönderme dayanışma değildir.”

ETUC Konfederal Sekreteri Ludovic Voet’in Av rupa Komisyonu’nun “Göç ve İltica Paktı”na ilişkin basın açıklaması:

Bizler, sendikalar olarak dayanışmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu yeni anlaşma kesinlikle dayanışmayı içermiyor. Aksine “Avrupa Kalesi”nin duvarlarını güçlendiriyor.

Avrupa Komisyonu’nun önerisi, AB’yi dayanışma ve insan haklarına dayalı bir göç ve sığınma politikasından uzaklaştırıyor. Popülistleri memnun etmek için, savunmasız insanları yoksulluğa ve çatışma bölgelerine geri göndermeye öncelik veren bir sisteme doğru ilerliyoruz.

AB’nin sorumluluğu göçmenlerle dayanışmayı tesis etmektir. Güçlendirilmiş sınırlar ve daha fazla geri göndermeyi kimse bize dayanışma diye pazarlayamaz. Anlaşmada yer alan hedefler hak temelli olmayan sadece beyin göçüne yönelik yaklaşımlar içeriyor. Avrupa işçi sınıfının gerçek ihtiyacı, haksız rekabet yaratan utanmaz işverenlerin göçmenleri sömürmesini engelleyen yasal düzenlemelerdir.

AB’nin göç politikaları iflas etmiştir. Moria kampının yandığına tanık olduğumuz ve Alan Kurdi’nin 5. ölüm yıl dönünümü yaşadığımız şu günlerde AB’nin göç politikalarına temel insani değerleri dahil etmeliyiz.

 

ETUC Konfederal Sekreteri Ludovic Voet

Stronger borders and more returns cannot be dressed up as solidarity

 

ITUC ETUC