Image Map

DİSK’in İSİG eğitimleri devam ediyor

DİSK’in işyeri temsilcilerine yönelik ülke çapında sürdürdüğü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları eğitimleri devam ediyor.

“Covid-19 Salgını, Çalışma Koşulları ve Alınması Gereken Önlemler” başlıklı eğitimin Trakya bölgesinden başlayan ilk ayağının ardından Kocaeli ve Sakarya eğitimleri 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Birleşik Metal İş sendikamızın Sapanca’daki Sardunya tesislerinde gerçekleştirildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük’ün de katıldığı eğitim çalışmasında, Dr. Erkan Sakarya, Birleşik Metal İş uzmanı Alpaslan Savaş ve iş güvenliği uzmanı Selçuk Kastarlı sunuş yaptı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları eğitimi önümüzdeki dönemde diğer bölgelerde de devam edecek.

ITUC ETUC