Image Map

DİSK Kadın Komisyonu toplandı

DİSK Kadın Komisyonu 13 Ekim 2020 Salı günü DİSK Genel Merkezi’nde toplandı. Yönetici, uzman ve temsilcilerden oluşan toplantı iki gündemle bir araya geldi. Birinci gündem 23-24-25 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan “DİSK Kadın Merkezi Eğitimi”nin içeriğinin planlanması oldu. İçerik, İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde “Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Taciz”, “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”, “Covid-19 Döneminde Kadınların İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ile “Kadın Emeğinin Görünümü” başlıkları üzerinden tartışıldı.

Toplantının ikinci gündemi ise kadın örgütlenmesi oldu. DİSK’in 24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen Başkanlar Kurulu’nda alınan “Örgütlenme Seferberliği” kararı kadın işçiler üzerinden konuşuldu. Kadın örgütlenmesi, DİSK içindeki kadınların örgütsel yapıda yer alması ile örgütsüz kadın işçilerin “Kadınlar Sendikalara!” başlığı altında DİSK’te örgütlenmesi olmak üzere iki eksende tartışıldı.

23-24-25 Ekim 2020 tarihlerinde İzmit’te gerçekleşecek “DİSK Merkezi Kadın Eğitimi”nde, kadınların örgütlenmesine ilişkin araç ve yöntemlerin belirlenmesi için eğitime katılacak kadın işçilerden öneriler alınmasına karar verildi.

ITUC ETUC