Image Map

DİSK Torba Yasa’ya karşı işyerlerinden, fabrikalardan, atölyelerden alanlara çıkıyor!

DOKUNMA KIDEM TAZMİNATIMA!

DOKUNMA EMEKLİLİK HAKKIMA!

DOKUNMA ÇOCUKLARIMIN HAKLARINA!

TORBA YASA GERİ ÇEKİLSİN!

Kıdem tazminatımız ve emeklilik hakkımız bir kez daha tehdit altında! DİSK, Torba Yasa’ya karşı işyerlerinden, fabrikalardan, atölyelerden alanlara çıkıyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen “TORBA YASA” ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkı gasp edilmek isteniyor. Bu kanun teklifinin özellikle işçilere yönelik düzenlemeleri Konfederasyonumuz açısından asla kabul edilemez nitelik taşımaktadır.

DİSK Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerden başlayarak bir dizi eylem ve etkinlik yapma kararı almıştır.

Bu çerçevede:

  • 30 Ekim 2020 Cuma günü (BUGÜN), ortak pankart ve dövizlerimizle birlikte örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde, uygun koşullar sağlanarak bildiriler okunmaya basın açıklamaları yapılmaya başlanmıştır,
  • İşverenleri teşvike boğarken işçilerin ve çocuklarımızın haklarına el uzatan bu yasa tasarısına karşı 30 Ekim 2020 Cuma günü (BUGÜN) işyerlerinde yapılan eylemlerin ardından, BU AKŞAM başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında bir kampanya gerçekleştirilecektir. Saat 20:45’de başlayacak kampanyada kullanılacak hashtag (etiket) DİSK Genel Merkezi @diskinsesi hesabından tam 20:45’de duyurulacaktır.
  • 2 – 3 Kasım 2020 Pazartesi ve Salı günü Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılacakları bölgelerde geniş katılımlı, kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır,
  • 4 Kasım 2020 Çarşamba günü, Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin, sendika genel merkez yöneticilerinin ve şube yöneticilerinin katılımlarıyla Meclis önünde bir basın açıklaması yapılacaktır. Basın açıklaması süresince işyerlerinde gelişmeler takip edilecektir.

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Çocuklarımızın emanetinin ve geleceğimizin gasp edilmesine sessiz kalmayacağız!

Çocuklarımız ve geleceğimiz için direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz!

ITUC ETUC