Image Map

“İktidar kıdem tazminatı hakkımızı parça parça ortadan kaldırmaya çalışmakta”

Kamuoyuna “İstihdam Paketi” olarak sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle ilgili haberler 

BirGün

Evrensel

Adapazarı Akşam

ITUC ETUC