Image Map

Sağlık çalışanları için küresel eylem: “Sağlık işçisi köle değildir”

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) “Sağlık çalışanları için küresel eylem haftası” ilan ettiği 26-30 Ekim 2020 haftasında DİSK eylemdeydi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, küresel eylem haftasında dünya çapında yükseltilen “Sağlık çalışanları için daha iyi ücret, daha fazla kadro, iş güvencesi ve sendikalaşma hakkı”, “herkes için nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti, sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe” gibi talepler dile getirildi.

28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 12:30’da başlayan eylemde sık sık “Sağlık işçisi köle değildir”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Herkese sağlık, güvenli gelecek” sloganları atıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada bir açıklama yaparak sağlık emekçilerinin pandemi koşullarında verdiği zorlu ve fedakâr mücadeleyi anlattı.

Sesini duyuramayan, umudunu yitiren sağlık çalışanlarının emeklilik ve istifa sayısındaki artışa dikkat çeken Arzu Çerkezoğlu, sağlık çalışanlarını emeklilik ve istifa noktasına getirenin sağlık yönetimi ve hükümetin empatiden ve sorun çözmekten uzak yaklaşımı olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının istifalarının ve emekliliklerinin engellemeler ve yasaklamalarla önlenemeyeceğini, iktidarın sağlık çalışanlarının sesini duyması gerektiğini söyledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sağlık emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

  • Bütün sağlık çalışanlarına test yapılmalıdır.
  • Bütün sağlık çalışanlarına aşı yapılmalıdır.
  • COVID-19 sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılmalıdır.
  • Sağlık emekçilerinin çalışma süreleri kısaltılmalıdır.
  • Yıllardır atama bekleyen sağlık çalışanları bir an önce atanmalıdır.
  • Ayrım yapmadan tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı ödenmelidir.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasının sonunda tüm sağlık işçilerini DİSK çatısı altında mücadelede birleşmeye çağırdı.

KÜRESEL DAYANIŞMA

“Sağlık çalışanları için küresel eylem haftası”  kapsamında Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI), UNI Küresel Sendika, Eğitim Enternasyonali (EI) ve Uluslararası Ev İşçileri Federasyonu (IDWF) gibi küresel sendikaların da katılımıyla dünya genelinde grev, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, sosyal medya eylemleri ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

 

 

ITUC ETUC