Image Map

DİSK susturulamaz, işçi sınıfı susturulamaz! Şiddete, baskıya ve dayatmaya son verin: Torba yasayı geri çekin!

Torba yasaya karşı mücadelede gelinen aşama ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkını gasp etmeye yönelik torba yasa tasarısına karşı işyerlerindeki ve meydanlardaki eylemlerimizin ardından DİSK’in TBMM önünde yapmak istediği basın açıklaması şiddet uygulanarak engellendi.

İşçi sınıfının kazanılmış haklarına el uzatan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM’de görüşülürken işçi sınıfının itirazlarını iktidara ve meclise duyurmak isteyen DİSK üyeleri, 4 Kasım sabahının erken saatlerinden itibaren sendika binalarının önünde tutuldu ve Meclis önünde toplanmalarına izin verilmedi.

DİSK örgütü ve işçi sınıfı adına, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ve sendikalarımızın genel başkanlarından oluşan bir heyetin TBMM Dikmen Kapısı önünde yapmak istediği basın açıklaması da Ankara Emniyeti tarafından zor kullanılarak engellendi.

Öncelikle Anayasal bir hak olan basın açıklamasına yönelik bu tahammülsüz tutumu, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik bu hukuk dışı eylemi kınıyoruz.

TBMM kapısında engellenen basın açıklaması, meclis önüne gelerek bizlerle dayanışma gösteren milletvekilleriyle beraber Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreterimiz Adnan Serdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcımız Remzi Çalışkan’ın katılımıyla TBMM içinde gerçekleştirildi.

İşyerlerinde, meydanlarda ve son olarak da mecliste ifade ettiğimiz gibi kıdem tazminatına, ihbar tazminatına ve emeklilik hakkımıza el uzatan yasa teklifi geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Zor günlerin örgütü olan DİSK’in sözü Türkiye işçi sınıfının sözüdür; baskı ile, şiddet ile susturamazsınız.

Bugün TBMM önünde ve içinde DİSK’in susturulamayan sesi, 5 Kasım 2020 Perşembe günü (Yarın) DİSK’in örgütlü bulunduğu bütün işyerlerinde uygun koşullar sağlanarak, basın açıklamaları ve bildirilerin toplu okunmasıyla ile çok daha güçlü biçimde yankılanacaktır.

DİSK TBMM’deki sürecin takipçisi olarak daha sonraki günler için de eylem takvimini oluşturacaktır.

Başta iktidar partisi olmak üzere TBMM’deki tüm partilere çağrımız işçi sınıfının en temel haklarını tırpanlamaya yönelik bu torba yasanın derhal geri çekilmesidir.

ITUC ETUC