Image Map

Küresel sendikal hareketten torba yasa uyarısı

Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Türkiye’deki sendikalara bir mektup yazarak torba yasaya karşı yürütülen mücadelede desteklerini açıkladılar.

Küresel sendikalar, iş güvencesini yok eden torba yasanın “uluslararası temel çalışma standartlarının ihlali, ülkenin tüm çalışma ilişkileri sistemine vurulan ciddi bir darbe ve sendikalara yönelik bir saldırı anlamına geldiğini” vurguladı. ITUC ve ETUC, hükümeti sendikalarla istişare yapmaya ve işçi haklarını geliştiren yeni bir koruma paketi hazırlamaya çağırdı.

ITUC ve ETUC’tan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e Torba Yasa Mektubu 

İş güvenliğini ve işçi haklarını tehdit eden, geçici istihdamı teşvik eden yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeden önce bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hükümet ve siyasetçiler, Türkiye’deki üyelerimizin bu düzenlemeye karşı ortak itirazlarını dikkate almalıdır. Biz de Avrupa ve dünya sendikal hareketi olarak, Türkiye’deki işçilerin, haklarını savunmak için yürüttüğü çalışmaları sonuna kadar destekleyeceğiz.

Tasarıyı hazırlayanlar, genç işçilerin ve 50 yaşından büyüklerin istihdam edilebilirliğini artıracağını iddia etseler de yeni yasa işçileri sosyal güvenceden mahrum bırakacak, işyerlerinde yaş ayrımcılığına dayalı iki kademeli bir istihdam sistemi kuracak ve güvencesiz ve kayıt dışı işleri yasallaştıracaktır.

Yasa tasarısına göre, işverenler, Türkiye’de norm olan açık uçlu iş sözleşmesi sisteminden bir istisna olarak, 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere belirli süreli sözleşmeler uygulayabilecek. İş güvencesinden yoksun bırakılacak işçiler, sendika üyeliği ve toplu pazarlık hakları üzerindeki sınırlamalar nedeniyle de ayrımcılığa maruz kalacaklar. Yaklaşık on milyon işçinin etkileneceği hesaba katıldığında, bu uygulama, uluslararası temel çalışma standartlarının ihlali, ülkenin tüm çalışma ilişkileri sistemine vurulan ciddi bir darbe ve sendikalara yönelik bir saldırı anlamına gelmektedir.

200 milyon üyeli Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) ve 45 milyon üyeli Avrupa Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) adına, Avrupa ve dünyadaki sendikaların bu tasarıya karşı çıkan Türkiyeli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Hükümeti sendikalarla istişare yapmaya, insana yakışır ve güvenli istihdamı teşvik etmek için en etkili mekanizma olarak işçi haklarını ve toplu pazarlığı zayıflatmayan aksine geliştiren gerçek bir koruma paketi hazırlamaya çağırıyoruz. ILO, AB ve Avrupa Konseyi dahil olmak üzere ilgili bütün uluslararası mekanizmalarını devreye sokarak faaliyetlerinizi desteklemeye hazırız.

Türkiye’deki işçiler, ILO’nun Yüzüncü Yıl Bildirgesi’nde bahsedilen, evrensel iş güvencesine dayalı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duymaktadır.  Torba yasanın geri çekilmesini talep eden Türkiye sendikalarının yanındayız.

Saygılarımızla

Sharan Burrow, ITUC Genel Sekreteri

Luca Visentini, ETUC Genel Sekreteri

Letter to DISK HAK-IS TURK-IS re Draft legislation

ITUC ETUC