Image Map

Anayasa Mahkemesi dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin sınırlayıcı kuralı iptal etti

Anayasa Mahkemesi dayanışma aidatı ile toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin “İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur” kuralını iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. İptal edilen fıkrada, toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için imza tarihinden önceki taleplerin imza tarihi itibariyle hüküm doğuracağı öngörülmekteydi.

Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca sendika ve toplu sözleşme haklarına getirilen sınırlamaların “demokratik bir toplumda bulunması gereken çoğulculuğa” zarar verdiğini, “sendikalar arası rekabeti haksız şekilde bozduğunu” değerlendiren Anayasa Mahkemesi kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin basın duyurusu için tıklayınız 

İlgili kararı Resmi Gazetede okumak için tıklayınız   

 

 

ITUC ETUC