Image Map

Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Durumu Raporu Yayımlandı

  • Her dört kadından sadece biri çalışıyor!
  • Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37,7!
  • Covid-19 etkisiyle iş kaybı ve geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 43!
  • Covid-19 döneminde kadınların aylık ortalama iş kaybı 1 milyon 484 bin!
  • Kadın işgücü son bir yılda yüzde 8,2 azaldı!

Kadınların emek piyasasındaki ikincil konumu, eğreti istihdam biçimleri, ücret eşitsizliği, karşı karşıya kaldıkları ayrımcılıklar, karar mekanizmalarından dışlanmaları, yok sayılmaları cinsiyetçi istihdam politikaları işgücü piyasalarındaki toplumsal cinsiyet eşitliğinin belli başlı göstergeleri. Kadınların daha esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışmak zorunda bırakıldığı biliniyor. Kadınların yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılık Covid-19 döneminde çalışma yaşamında daha da belirgin hale geldi.

Tüm dünyada işçilerin işi, geliri ve sağlığı üzerinde büyük tahribat yaratan Covid-19 salgını Türkiye işgücü piyasalarında ciddi sonuçlara yol açmaya devam ediyor. Covid-19 salgını ile birlikte kadınların işgücü piyasalarında yaşadığı eşitsizlikler daha derinleşiyor.

Bu bültende Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerinden yararlanılarak 8 Mart’a özel olarak Covid-19 salgınının kadın işgücü üzerindeki etkileri ele alındı.

Rapora erişmek için görsele tıklayın.

ITUC ETUC