Image Map

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılsın talebimizin basına yansımaları

Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasına ilişkin talebimiz ulusal ve yerel basında geniş yer buldu.

Sözcü

Birgün

Yeni Mesaj

Yeni Mesaj

Anayurt

Anayurt

Şok

Başkent

Kırklareli

ITUC ETUC