Image Map

“Türkiye’de özelleştirme politikaları ve sendikalar” başlıklı toplantıların ilki Zoom üzerinden yapıldı

DİSK, KESK ve FNV tarafından ortak olarak düzenlenen, Türkiye’de Özelleştirme politikaları ve Sendikalar başlıklı toplantıların ilki Zoom üzerinden yapıldı. Bu toplantı yapılacak olan toplamda dört toplantının ilk ayağını oluşturdu ve pandemi koşullarından ötürü Zoom üzerinden yapıldı. Projenin, Hollanda ve Türkiye’deki özelleştirme politikalarının benzerlikleri üzerinden ortaya çıkan özelleştirmeye karşı mücadelede sendikaların ortak akıl ve ortak mücadele hattı örmek amacıyla ortaya çıkmış olduğu belirtilen toplantıda, özelleştirme sonucu ortaya çıkan sorunların işkolları özelinde de ortaya çıkan özgün sorunlarından bahsedildi ve bu alanda bir tartışma yürütüldü. Toplantının başında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Eşgenel Başkanı Aysun Gezen birer konuşma yaptılar. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu toplantıya katılanları selamlayarak, özelleştirmenin kamusal alanda yarattığı tahribattan bahsetti. Sonrasında KESK Eşgenel Başkanı Aysun Gezen de katılımcıları selamlayarak, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte özelleştirmelerin yarattığı sorunların daha da görünür hale geldiğini belirtti. Bunun ardından pandemi koşullarında kadınların 8 mart arifesinde daha da çok toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ifade etti. Ardından çerçeve sunum yapmak üzere Prof. Dr. Aziz Konukman söz aldı.

Prof. Dr. Aziz Konukman söze özelleştirmelerin tarihsel seyrini aktararak başladı. 1980’li yıllarda küreselleşme ile girilen yeni süreç beraberinde üretim sürecinin değişimini getirmiş ve esnek üretim sürecine geçilmeye başlanmış olduğunun aktarıldığı sunumda merkez ve çevre ülkeler arasındaki ayrımların da öne çıkarılarak, IMF ve Dünya Bankası birlikteliğinde çevre ülkelere borç verme karşılığında uygulanması dayatılan neoliberal politikalardan bahsedildi. Bu politikalar kamudaki bütçelerde kemer sıkma uygulamalarına gidilmesi ve özelleştirmelerin yapılması üzerineydi. Sunumda özelleştirme politikalarının sonucunda neoklasik düşünürlerin beklentilerinin aksine verimin düştüğü ve bunun istatistiksel olarak kanıtlandığı aktarıldı. Bu verimsizlik sonucunun ardından neoliberal politikaların kendi içinde uğradığı değişimler aktarıldı. Aynı zamanda sunumda özelleştirme ve anti-demokratik uygulamaların arasındaki ayrılmaz bağa değinildi.

Prof. Dr. Aziz Konukman’ın sunumunun ardından soru-cevap kısmına geçilip, sonrasında etkinliğe ara verildi. Aranın ardından belediye ve sağlık alanlarından sendikalar söz hakkı aldı. İlk sözü SES Eşbaşkanı Hüsnü Yıldırım aldı. Hüsnü Yıldırım, kamusallığın en küçük kırıntısının bile pandemi koşullarında olumlu bir etki olarak öne çıkabildiğini aktardı. Ardından özelleştirme sürecinin bir etkisi olarak sağlıkta dönüşüm sürecinden bahsetti. Bu sürecin kamu karşısında hem hizmet bakımından olumsuz sonuçları hem de sağlık emekçileri açısından yarattığı güvencesiz ortam hakkında bilgiler verildi. Ardından Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir sözü alarak, sağlık alanındaki özelleştirme politikalarının sonucunda taşeron çalışmanın artışı ve bunun sağlık emekçileri üzerindeki etkilerinden bahsetti. Sağlık bir hizmet olarak daha pahalı hale gelirken, sağlık çalışanları açısından da daha güvencesiz bir çalışmanın ortaya çıktığı belirtildi. Erdoğan Demir konuşmasında SES, Dev Sağlık-İş ve TTB’nin bu zamana kadar ortak bir mücadele hattı kurduğu ve bundan sonra da bu ortak mücadelenin devam edeceği dile getirildi. Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt sözü alarak, belediyelerde hizmet alımı adı ile başlatılan sürecin özelleştirmelerin belediyelerdeki uygulanışının başlangıcı olduğunu dile getirdi. Altyapı hizmetlerinin şirketlere tahsis edilmesi ile birlikte hem pahalı hem de kalitesiz bir hizmet sürecinin ortaya çıktığını belirterek, özelleştirmelerin verimsiz bir ortama sebebiyet verdiğini aktardı. Sonrasında söz alan Genel-İş’ten Çağdaş Küpeli ise Türkiye’de kamu harcama ve hizmetlerinin yetersizliğine değinerek, belediyelerdeki taşeron işçilerin belediye şirketi işçisi olması ile kadro sorununun çözülmediğini dile getirdi.

ITUC ETUC