Image Map

1 Mayıs 2021: Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için UMUT YAN YANA

DİSK’in 1 Mayıs 2021 bildirisi yayımlandı… 

Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için UMUT YAN YANA

Ekonomik kriz ve üzerine gelen Covid-19 salgınıyla zor günler geçiriyoruz: işçiye emekçiye tedbir yok, aşı yok! İş yok, gelir güvencesi yok! Sosyal devlet yok, adalet yok! Hakkımızı arayıp sormak istesek hak, hukuk, demokrasi yok!

Ancak bu böyle gitmez!

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. 1 Mayıs haftası boyunca, pandemi koşullarında, nerede olursak olalım, işyerlerinde, meydanlarda, sokaklarda, sosyal medyada bulunduğumuz her yerde taleplerimiz için yan yana geliyoruz, umudu büyütüyoruz.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca bir yaşam için 1 Mayıs haftası boyunca yan yana taleplerimizi haykırıyoruz:

 1. Tüm çalışanların derhal aşılanması için, salgınla mücadelede şirketlerin çıkarlarının, siyasi hesapların değil, halk sağlığının esas alınması için UMUT YAN YANA!
 2. Covid-19’un çalışırken hastalığa yakalanan emekçiler için iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için, salgınla mücadelede bedel ödeyenlerin hakkının ödenmesi için UMUT YAN YANA!
 3. İşten çıkarma yasağının tüm istisnalarının kaldırılması için, milyonlarca işçinin haksız-hukuksuz biçimde işten atılmasına yol açan Kod-29 zulmüne son verilmesi için UMUT YAN YANA.
 4. Ücretsiz izin dayatmasına son verilmesi için, tüm işçilerin en az asgari ücret kadar Kısa Çalışma Ödeneği desteği alabilmesi için UMUT YAN YANA.
 5. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere yapılan destek ve teşviklerin durdurulması, bizim fonumuzun sadece biz işçilere tahsis edilmesi için UMUT YAN YANA.
 6. Pandemi süresince asgari ücretin vergi ve kesintilerden muaf tutulması için; asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi için, böylece tüm çalışanlara ayda en az 750 TL ek gelir için UMUT YAN YANA.
 7. İşsizliği azaltmak için, gelir kaybı olmaksızın çalışma süreleri kısaltılmalı, haftalık çalışma süresi 37,5 saate düşürülmelidir. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılmalıdır. İşsizliğe karşı UMUT YAN YANA!
 8. Acil olmayan mega projelerin iptal edilmesi, sermayenin vergi ayrıcalıklarının kaldırılması ve böylece pandemide işçilere, emekçilere daha fazla sosyal destek sağlanması için UMUT YAN YANA! Adil bir vergi düzeni için; tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki adaletsiz dolaylı vergilerin kaldırılması için UMUT YAN YANA!
 9. Haklarımızı savunmak ve geliştirmek için; patronların ve iktidarın iki dudağı arasından çıkacak lafla ekmeğimizle oynanmaması için; örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılması için UMUT YAN YANA!
 10. Covid-19 salgını kadınların ev içi iş yükünü artırıyor, kadınları işsiz bırakıyor, kadına yönelik şiddeti tırmandırıyor. İstanbul Sözleşmesi ile 6284 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanması için; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanması için UMUT YAN YANA!

Salgın bir kez daha gösterdi: Gezegenimizi, insanlığı ve emekçi sınıfları sömüren, insani ve toplumsal ihtiyaçları değil, piyasanın ve sermayenin ihtiyaçlarını gözeten bu düzen dünya çapında iflas etmiştir.

Kapitalist düzen sadece ve sadece işsizlik, yoksulluk, açlık, yıkım, felaket, savaş, ölüm, ayrımcılık ve baskı getirmektedir.

 • İnsanlığın ve ülkemizin geleceği için,
 • Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi için,
 • Emeğin Türkiye’si ve emeğin dünyası için

1 MAYIS’TA UMUT YAN YANA!

ITUC ETUC