Image Map

ITUC: Yeni bir toplumsal sözleşme için 1 Mayıs’a

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 1 Mayıs 2021 vesilesiyle bir açıklama yayımladı. ITUC bütün işçileri yeni bir toplumsal sözleşme talebiyle 1 Mayıs etkinliklerine davet etti.

1 Mayıs’ta dünyanın dört bir yanındaki işçiler yaklaşık 200 yıldır yürüttükleri sendika faaliyetleri sonucunda elde ettikleri başarılarını kutlayacak ve insana yakışır iş ve de sürdürülebilir kalkınma taleplerini ortaya koyacaklar.

COVID-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl 250 milyondan fazla insan işini kaybetmiş ve bu yıl 130 milyon kişi daha daha işini kaybetme riski altındayken, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) hükümetleri pandemiden kurtulma ve dayanıklılığın sağlanmasında istihdam yaratmayı merkezi bir amaç haline getirme çağırmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) anayasasında yer alan tam istihdam bir öncelik olarak kalmalıdır.

Bunu yaşama geçirmek özellikle şunları gerektirir:

  • Kamu yatırımlarını artırmak;
  • Kamu sektörüne yatırım yapmak ve kamu istihdam programları oluşturmak;
  • Niteliklerin işlerin oluşturulmasını teşvik etmek;
  • Eğitim ve öğretime yatırım yapmak;
  • Kayıtdışı çalışmayı kayıtlı hale getirmek.

Pek çok hükümet, pandeminin başlarında işsizliğe ve azalan çalışma sürelerine yönelik kısa vadeli yanıt olmada iyi performans gösterdi ve bu örneklerin her yerde ulusal istihdam planları ve iş kolu politikalarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Beş Talep

Bu planlar, Adil Geçiş ile iklim değişikliğine karşı mücadele etmek, sağlık ve bakım hizmetlerini genişletmek ve hizmetlerin altyapısının niteliğini onarmak ve inşa etmek vb. acil ihtiyaçlarına odaklanmalıdır.

Adil vergilendirme, bu çabayı finanse etmek için yaşamsal öneme sahip olacaktır. Başarısız kemer sıkma politikalarına herhangi bir geri dönüş, işçi sınıfı ve toplum için feci sonuçlar doğuracaktır.

İstihdam yaratma işçilerin, emekçilerin yeni bir toplumsal sözleşmeye yönelik beş talebinin merkezinde yer almaktadır. Diğer talepler:

  • Haklar, özellikle örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı;
  • Yoksul ülkeler için küresel bir sosyal koruma fonu dahil olmak üzere Sosyal Koruma;
  • Kadınlar ve ayrımcılıkla karşılaşan tüm gruplar için eşitlik;
  • Sosyal içerme, özellikle BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve herkes için Covid-19 aşılarına, testlerine ve tedavilerine erişim.

Bu talepler yaşama geçirildiğinde paylaşılan refah yoksulluğun yerini alacak, demokrasi güçlendirilecek ve toplumlar sağlam ekonomiler temelinde gelişecektir. Bu yolu takip etmemek, hükümetlere olan güveni daha da zayıflatacak ve mevcut ve gelecek nesillere ihanet anlamına gelecektir.

1 Mayıs’ta dünyanın dört bir yanındaki sendikalar barış, haklar, sürdürülebilirlik ve sosyal ve ekonomik adalet için; merkezinde insanların olduğu ve kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya yaratmak için seslerini yükseltecektir.

 

ITUC May Day statement: Job creation and the new social contract

 

ITUC ETUC