Image Map

İŞKUR Covid-19 döneminde de işverenlere çalıştı!

  • İşsizlik Sigortası Fonu salgın döneminde de işveren fonu oldu.
  • Salgın döneminde işverenlere 23 milyar TL kaynak aktarılırken, 2,6 milyon işçiye ödenen nakdi ücret desteği 11 milyar TL’de kaldı.
  • İSF ödemelerinin yüzde 27’si işverenlere yapıldı.
  • Salgında 3,7 milyon işçiye ödenen kısa çalışma ödeneği miktarı ise 33 milyar TL oldu.

İŞKUR Nisan 2021 dönemine ait İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Bülteni’ni 10 Mayıs 2021 günü yayımladı. Bültende yer alan verilere göre Covid-19 döneminde de işverenlere devasa kaynak aktarılmaya devam edildi. Nisan 2020-Nisan 2021 arasında salgın kapsamında İSF’den işçilere 11,4 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılırken, işverenlere 22,6 milyar TL teşvik ve destek ödemesi ile işbaşı eğitim desteği yapıldı.

Covid-19 döneminde 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağından dolayı ücretsiz izin uygulamaları yaygınlaştı. Milyonlarca işçi 2020’de günlük 39 TL, Ocak 2021 itibariyle günlük 47 TL olan nakdi ücret desteğine mahkûm edildi. İşverenlere aktarılan kaynak işçilere ödenseydi nakdi ücret desteği şimdikinin üç katından fazla olabilirdi.

Grafik 1: İŞKUR’dan İşçilere Yapılan Nakdi Ücret Desteği ile İşverenlere Yapılan Toplam Teşvik ve Destekler
(Mart 2020-Nisan 2021) (TL)

Kaynak: İŞKUR İşsizlik Sigortası Bülteni, Nisan 2021. DİSK-AR tarafından hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi Covid-19 öncesinde de İŞKUR giderleri arasında işveren teşvik ve destek ödemeleri ile işverenlere yapılan toplam ödemeler işsizlik sigortası ödemelerinden daha fazlaydı. İŞKUR’un gelir gider tablosuna göre Covid-19 döneminde de işçilerin ödemeleriyle oluşan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) işverenlere devasa kaynaklar aktarılmaya devam edildi. Bu dönemde İSF’den yaklaşık 22,6 milyar TL işverenlere aktarıldı. Bu dönemde işçilere yapılan 11,4 milyar TL nakdi ücret desteği ve 33,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi toplamı ise 44,5 milyar TL oldu.

Tablo 1: İşsizlik Sigortası Fonu’ndan İşçilere ve İşverenlere Yapılan Ödemeler (Mart 2020-Nisan 2021) (TL)

Kaynak: İŞKUR İşsizlik Sigortası Bülteni, Nisan 2021. DİSK-AR tarafından hazırlanmıştır.

Covid-19’un görülmeye başladığı Mart 2020’den bu yana İSF’den işçilere Genel Sağlık Sigortası primleri ve Damga Vergisi hariç 11,4 milyar TL nakdi ücret desteği, 33,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği, 5,2 milyar TL işsizlik ödeneği olmak üzere yaklaşık 50 milyar TL ödeme yapıldı. İşverenlere ise 19,6 milyar TL doğrudan teşvik ve destek ve yapıldı (Tablo 1). İşbaşı eğitim programları da dahil edildiğinde Nisan 2020 ve Nisan 2021 arası dönemde işverenlere yapılan ödemeler 22,6 milyar TL’yi buluyor. İşverenlere yapılan ödemeler toplam İŞKUR giderlerinin yüzde 26’sını oluşturuyor.

Salgın döneminde İSF’nin fon varlığı ciddi bir biçimde azaldı, İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımı farklı boyutlara ulaştı. Salgın öncesinde 132 milyar TL olan işsizlik sigortası fonu varlığı Nisan 2021 itibariyle 89 milyar TL’ye düştü. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun bir biçimde kullanılsaydı Nisan 2021 itibariyle fon varlığı 89 milyar 316 milyon 482 bin TL değil 111 milyar 883 milyon 109 bin TL olacaktı. Böylece işçiler Covid-19 döneminde daha fazla destek alabilecekti.

Haber bültenine PDF olarak ulaşmak için tıklayınız.

 

ITUC ETUC