Image Map

109. Uluslararası Çalışma Konferansı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen ILO Konferansı bu yıl Covid-19 nedeniyle çevrimiçi etkinliklerle gerçekleşiyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirerek çalışma hayatının küresel gündemlerini değerlendiren konferans 20 Mayıs 2021 günü gerçekleşen hazırlık toplantılarıyla başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Konferans’a Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) heyetiyle birlikte katılıyor.

ILO Konferansı vesilesiyle Ankara’da Türk-İş Genel Merkezi’nde bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılarak işçi ve işveren konfederasyonlarıyla bir araya gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

ILO konferansı bu yıl Covid-19’un çalışma hayatına etkilerini ve ILO’nun geliştirdiği çözüm önerilerini tartışacak. Çalışma bakanlıkları, işçi sendikaları ve işveren örgütleri küresel salgının çalışma hayatına ve sosyal güvenlik sistemlerine olan etkilerini tartışıyor. Ülkelerin onayladıkları ILO sözleşmelerine uyum durumunu değerlendiren Standartların Uygulanması Komitesi’nin (Aplikasyon Komitesi) toplantıları 28 Mayıs’ta başladı.

Bu yıl Konferans, 3-19 Haziran ve 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında iki bölüm halinde yapılacak. 10 Haziran’da, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olması nedeniyle çocuk işçiliği konulu etkinlikler düzenlenecek ve ILO’nun Çocuk İşçiliği Raporu tanıtılacak.

17-18 Haziran’da çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanları ve çalışma bakanlarının katılımıyla Covid-19’a İnsan Odaklı Yanıt için Uluslararası Eylem konulu bir Çalışma Yaşamı Zirvesi düzenlenecek.

30 Haziran ise ITUC tarafından hazırlanan Küresel Haklar Endeksi kamuoyuyla paylaşılacak. Konferansın kasımda başlayacak ikinci bölümünde “Eşitsizlikler ve Çalışma Yaşamı” ve “Hayat Boyu Öğrenme” temalı çalışma grupları oluşturulacak.

Konferansın genel kurul toplantıları ILO web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Günlük haber bültenleri sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Konferans etkinliklerinin takip edileceği ve belgelerin, raporların paylaşılacağı özel bir akıllı telefon uygulaması da hazırlandı.

Çerkezoğlu, “ILO Konferansı bize her yıl farklı ülkelerden sendikacılarla buluşma ve dünya ölçeğinde değerlendirmeler yapma fırsatı tanıyor. Bunu bu kez bilgisayar başında yapacağız. Bu durumu bir avantaja çevirmek ve normalde konferansa katılamayan sendikalarımızın toplantıları takip edebilmesini sağlamak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ILO Konferansı vesilesiyle farklı ülkelerde sendikaların ve hükümetlerin Covid-19 karşısında nasıl bir strateji izlediklerini detaylarıyla görme şansı olacağını belirten Arzu Çerkezoğlu, her sene olduğu gibi ilgili komite toplantılarında Türkiye’deki işçilerin sorunlarını uluslararası sendikal hareket ile paylaşacaklarını belirterek “ITUC ile beraber Filistin ile dayanışma etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Çerkezoğlu, ülke olarak da pandemide emekçilerin en fazla canını yakın konuları, özellikle yaşanan gelir kayıplarını, işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarını ele alacaklarının altını çizdi. Ancak, çalışanlar üzerinde büyük baskı yaratan ücretsiz izin zorlamalarının yanı sıra özellikle sendikal örgütlenmeyi önlemek üzere işverenin elinde ciddi bir silaha dönüşen Kod-29 bahanesiyle gerçekleşen haksız işten çıkarmaları anlatacaklarını vurgulayan Çerkezoğlu, grev yasaklarını, sendikal faaliyetlere yönelik engellemeleri ve sendikal ayrımcılıkları ILO gündemine taşıyacaklarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konfederasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

ITUC ETUC